Under många år har vi levererat färg- och lacksystem för lekplatsutrustning. Vårt stora utbud av kulörer gör dom inspirerande för tillverkare och roliga för barnen.

Lekplatser står ute i ur och skur. Våra system ger ett varaktigt skydd mot alla typer av väderleksförhållanden samt mekanisk nötning. 

Jämfört med obehandlade ytor kan rätt ytbehandlingsmetod förlänga livslängden hos träkonstruktioner ca 3-5 gånger. Det innebär att våra kunder kan spara på sina energi- och råmaterialkostnader, vilket i sin tur ger en mindre miljöpåverkan.

Målningssystem

PAINT SYSTEM

System för betsning

PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
has been added to saved.
has been removed from saved.