ClimateCooler Catalyst Flex

Självrengörande, flexibel, värmereflekterande, vattenburen, modifierad akrylatfärg med fotokatalytisk effekt. Bryter ned skadliga NOx-föreningar till oskadliga NO3-föreningar (salter).

  • 808
  • 3 m²/l
  • 4 m²/l
  • 4 h
  • 1 h
Beskrivning

Självrengörande, flexibel, värmereflekterande, vattenburen, modifierad akrylatfärg med fotokatalytisk effekt. Bryter ned skadliga NOx-föreningar till oskadliga NO3-föreningar (salter).


Produktegenskaper

Målning av tak. Måste användas som del av ett system där ClimateCooler Uni Primer (t.ex. takpannor av betong) eller ClimateCooler Flex Primer (t.ex. takduk av asfalt) används som grundfärg.


Rekommenderat användningsområde

Tak med asfaltsduk, betongplattor, fibercementdukar och grundmålad stålplåt.


Täckförmåga

3–4 m²/l.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara fast och torr, lufttemperaturen måste vara minst +8 °C, och den relativa fuktigheten måste understiga 80 %. Schemalägg målningsarbetet så att färgfilmen är torr före kvällsdaggen. Måla inte om det föreligger risk för regn.


Förberedelse av ytan

Rengör ytorna från smuts, damm, mossa och lavar. Använd högtryckstvätt, undvik att skada underlaget och strukturerna. Applicera vid behov ClimateCooler Cleaner rengöringslösning enligt anvisningarna. Vid hantering av ytor som innehåller asbest, ska beslutet från statsrådet angående arbete med asbest nr 1380 och 1994 följas tillsammans med de relaterade förordningarna 318/2006 och 863/2010.


Målning

Första strykningen:

Blanda färgen ordentligt före användning. Applicera ett eller två skikt ClimateCooler Catalyst, total våtfilmstjocklek 200–225 µm. Obs! Undersök takets och takkonstruktionens tillstånd innan arbetet påbörjas. Produkten innehåller filmskyddande medel, så därför bör inte regnvatten från taket användas till växtbevattning eller tvagning det första året efter målning. Produkten är inte lämplig för tegelpannor.


Underhållsmålning:

Ytor målade med ClimateCooler Catalyst kan underhållsmålas med samma system.


Underhållsinstruktioner

Hantera den målade ytan försiktigt eftersom produkten vid normala förhållanden uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter cirka fyra veckor. Ytan får sin slutliga hårdhet och tålighet efter cirka 4 veckor. Tidigast 1 månad efter applicering kan ytan rengöras med ClimateCooler Cleaner (blandningsförhållande 1 del rengöringsmedel i 50 delar vatten).


VOC

(katt A / i) 140g / l (2010) ClimateCooler Catalyst innehåller VOC max. 140 g / l


Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv