ClimateCooler Cleaner

ClimateCooler Cleaner är ett mycket effektivt rengöringsmedel.

ClimateCooler Cleaner

ClimateCooler Cleaner är ett mycket effektivt rengöringsmedel.

Beskrivning

ClimateCooler Cleaner är ett mycket effektivt rengöringsmedel.


Produktegenskaper

För att rengöra ytor från smuts, damm och mossa. Som förbehandling innan målning. Underhållsbehandling för målade tak.


Rekommenderat användningsområde

Takytor.


Täckförmåga

4–6 m²/l användningsklar lösning.


Målning

Första strykningen:

Applicera utspädd lösning med spray eller borste med lågt tryck. Låt stå i 3-5 dagar. Tvätta ytan vid behov och upprepa behandlingen. Ta bort eventuellt löst skräp efter rengöring och skölj ytan med vatten innan du applicerar CilmateCooler-produkter. ATT NOTERA: Låt ClimateCooler Cleaner arbeta i 24 timmar före regn. Undvik kontakt med hud eller ögon. Skyddshandskar och glasögon är obligatoriska vid hantering. Använd inte i akvarier eller liknande. Se till att ClimateCooler Cleaner inte kommer in i vattendrag. Samla överskottet. ClimateCooler Cleaner måste appliceras när vädret är torrt.


Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv