ClimateCooler HyperCoat Primer

En lösningsmedelsbaserad enkomponents polyuretanprimer.

ClimateCooler HyperCoat Primer

En lösningsmedelsbaserad enkomponents polyuretanprimer.

  • 24 h
  • 4 h
Beskrivning

En lösningsmedelsbaserad enkomponents polyuretanprimer.


Produktegenskaper

Används som primer för att förbättra vidhäftning innan ClimateCooler Hypercoat appliceras. I synnerhet på jämna tak med bakvatten eller på eftersatta bitumentak.


Rekommenderat användningsområde

Bitumen, fibercementplattor och betongplattor.


Täckförmåga

100-200 g / m2 beroende på substratets porositet.


Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara ren, fast och torr, lufttemperaturen +8 - 35C och luftens relativa fuktighet bör inte överstiga 85%.


Målning

Första strykningen:

Sprid med en pensel eller en rulle. Så snart den härdats kan ClimateCooler Hypercoat spridas. Använd ClimateCoolerThinner när du sprayar med högtrycksspray. NOTERA: Kontrollera takets och takkonstruktionernas skick innan arbetet påbörjas.


Underhållsinstruktioner

Efter ytbehandlingen måste ytorna hanteras med försiktighet i några veckor, eftersom produkten når sin slutliga hårdhet och hållbarhet under normala förhållanden efter ungefär en månad. Cirka en månad efter målning tidigast, om nödvändigt, rengör ytan med neutral (pH 6-8) diskmedel och en mjuk borste, svamp eller trasa. Rengör smutsiga ytor med t.ex. mild alkalisk rengöringsmedel (pH 8–10) och en trasa, mopp eller svamp. Skölj ytan försiktigt.


Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv