ClimateCooler Uni Primer

Värmereflekterande, vattenburen, modifierad akrylatfärg.

  • ClimateCooler Uni-system
  • 808
  • 3 m²/l
  • 5 m²/l
  • 3 h
  • 1 h
Beskrivning

Värmereflekterande, vattenburen, modifierad akrylatfärg.


Produktegenskaper

Grundmålning av tak före beläggning med ClimateCooler Uni Topcoat eller ClimateCooler Catalyst


Rekommenderat användningsområde

Tak med betongplattor, fibercementdukar och grundmålad stålplåt.


Täckförmåga

3–5 m²/l.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara fast och torr, lufttemperaturen måste vara minst +8 °C, och den relativa fuktigheten måste understiga 80 %. Schemalägg målningsarbetet så att färgfilmen är torr före kvällsdaggen. Måla inte om det föreligger risk för regn.


Förberedelse av ytan

Rengör ytorna från smuts, damm, mossa och lavar. Använd högtryckstvätt, undvik att skada underlaget och strukturerna. Applicera vid behov ClimateCooler Cleaner rengöringslösning enligt anvisningarna. Vid hantering av ytor som innehåller asbest, ska beslutet från statsrådet angående arbete med asbest nr 1380 och 1994 följas tillsammans med de relaterade förordningarna 318/2006 och 863/2010.


Målning

Första strykningen:

Blanda färgen ordentligt före användning. Bestryk med 200–225 µm på en gång (våtfilmstjocklek). Grundfärgen kan spädas med vatten med 5 till 10 % beroende på ytans porositet. Obs! Undersök takets och takkonstruktionens tillstånd innan arbetet påbörjas.


ClimateCooler Uni-system

Den unika grundfärgen ingår i ClimateCooler Uni-systemet.

Product usp1prof_img
ClimateCooler Uni system
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv