Fontefloor EP Primer

En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.

M1 CE

Fontefloor EP Primer

En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.

Glans

  • Halvblank

Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.


Produktegenskaper

• Förseglar betongytan och säkrar vidhäftning före Temafloor-beläggningar och spackel samt Fontefloor-färger. • Lämplig för grundning av fuktiga betongytor (betongens relativa fuktighet över 97 %) före applicering av Fontefloor EP 100 epoxifärg. • Diffusionsöppen • Kan användas för att laga sprickor och hål i betong. • M1-klassifiserad


Rekommenderat användningsområde

• Används för dammbindning och grundning av obehandlade betonggolv.


Förtunning

Vatten


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Vatten. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan färgen har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor EP Primer: max. VOC < 140 g/l


Universalgrundfärg

Fontefloor EP Primer förseglar betongytan och ger vidhäftning för alla Temafloor-beläggningar och -avjämningsspackel samt Fontefloor-färger. Den kan även användas för att laga sprickor och hål i betong.

Product usp1prof_img
Primed concrete floor

Snabbtorkande

Fontefloor EP Primer är övermålningsbar efter 6 timmar. Denna primer används även för grundmålning av fuktig betong med en relativ fuktighet på över 97 % före Fontefloor EP 100 epoxifärg.

Product usp2prof_img
Quick priming
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv