Fontefloor EP Primer

En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.

M1 CE

Fontefloor EP Primer

En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.

Glans

  • Halvblank

Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen epoxiprimer.


Produktegenskaper

• Förseglar betongytan och säkrar vidhäftning före Temafloor-beläggningar och spackel samt Fontefloor-färger. • Lämplig för grundning av fuktiga betongytor (betongens relativa fuktighet över 97 %) före applicering av Fontefloor EP 100 epoxifärg. • Diffusionsöppen • Kan användas för att laga sprickor och hål i betong. • M1-klassifiserad


Rekommenderat användningsområde

• Används för dammbindning och grundning av obehandlade betonggolv.


Förtunning

Vatten


Appliceringsförhållanden

Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Obs! Epoxi har en naturlig tendens att krita, missfärga eller gulna ojämnt. Vi rekommenderar att man använder en polyuretanbaserad täckfärg när det ställs höga estetiska krav på kulörens utseende.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av slipning med elverktyg eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Slipa bort det gamla flagnande färgskiktet. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm.


Målning Rengöring av verktyg

Vatten. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan färgen har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor EP Primer: max. VOC < 140 g/l


Universalgrundfärg

Fontefloor EP Primer förseglar betongytan och ger vidhäftning för alla Temafloor-beläggningar och -avjämningsspackel samt Fontefloor-färger. Den kan även användas för att laga sprickor och hål i betong.

Product usp1prof_img
Primed concrete floor

Snabbtorkande

Fontefloor EP Primer är övermålningsbar efter 6 timmar. Denna primer används även för grundmålning av fuktig betong med en relativ fuktighet på över 97 % före Fontefloor EP 100 epoxifärg.

Product usp2prof_img
Quick priming
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv