ProCover WB

Transparent vattenburet impregneringsmedel.

ProCover WB

Transparent vattenburet impregneringsmedel.

  • 858
  • 4 m²/l
  • 8 m²/l
Beskrivning

Transparent vattenburet impregneringsmedel.


Produktegenskaper

ProCover WB är ett transparent vattenbaserat impregneringsmedel (hydrofobt lösningsmedel) som skapar en vattenavvisande yta. Alkalibeständigt fluorkolharts kombinerat med alkylpolysilan, som tränger väl in i underlaget. Fettavvisande och diffusionsöppet, vilket gör att vattenånga som kommer inifrån strukturen kan passera igenom. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta. Bildar ingen ytlig film. Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön missfärgning. Minskar risken för frostskador.


Rekommenderat användningsområde

Fasader, golv i t.ex. lager, tak av fibercement, betong och lera, beläggningsstenar och annat mineraliskt material såsom sandsten, betong, terrazzo, lerkakel, sandkalkstenar, stenbeläggning och flaggstenar.


Täckförmåga

4 - 8 m²/l Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.


Förvaring

Måste skyddas från frost. Bör inte förvaras i temperaturer över +30 °C.


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Rengör ytorna från smuts, damm och salter. Rengör ytan med Iso A-Clean enligt bruksanvisningen. Ytan måste vara helt torr, ren och absorberande för att säkerställa god genomträngning.


Målning

Första strykningen:

Blötlägg ytan med ProCover WB till mättnadspunkt genom att använda en vått-i-vått-teknik. ProCover WB måste appliceras i en behandling 1–2 "lager" vått i vått för bästa resultat. Undvik att applicera produkten i stark vind eller regn, eftersom det kan orsaka märken eller fläckar. Impregneringsmedel (hydrofoba lösningsmedel) kan inte tränga igenom en yta som redan behandlats med en vattenavvisande produkt. Vätska som inte absorberas kan orsaka fläckar på ytan. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort. Eventuella stänk måste torkas bort från fönster omedelbart. Täck alla fönster innan du applicerar ProCover WB. Nygipsade eller nyputsade väggar måste vara helt härdade och torra innan ProCover WB appliceras. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Effektiv impregnering

Bildare en vatten- och fettavvisande yta. Diffusionsöppen – låter vattenånga inifrån strukturen att passera igenom. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta.

Product usp1prof_img
Master solution

Förbättrar hållfastheten

Minskar risken för frostskador.

Product usp2prof_img
Master solution

Ej filmbildande

Bildar ingen ytlig film. Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön missfärgning.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv