AsbestGuard – innesluter asbest

AsbestGuard är en funktionell ytbehandling lämplig för inneslutning och försegling av asbest som inte kan avlägsnas på grund av konstruktionens förhållanden. Den rekommenderas för invändigt bruk endast som behandling av ytor av asbestcement eller asbestbesprutade betongytor, akustikplattor och isolering runt ventilationsrör.  Ytbehandlingen kan också användas t.ex. för att binda resterande fibrer efter att asbest har tagits bort, eller som primer före applicering av andra färger, t.ex. på ventilationskanaler.

Fördelarna med asbestinneslutningssystemet

  • Förstärker asbestens tekniska egenskaper
  • Binder effektivt lösa fibrer
  • Har isolerande och ljuddämpande egenskaper
  • Brandsäker, uppfyller brandskyddsklass A2
  • Reducerar rörelser i konstruktioner

AsbestGuard är ett vattenburet material och enkelt att applicera med högtrycksspruta, pensel eller roller.

on-site services

Läs mer om Drytech-produkter 

Tikkurila Drytech
GrafoTherm
Acoustics
BioRid

 

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv