Kraven på utomhusgolv är höga eftersom materialet ska klara stora temperaturvariationer, köld- och värmepåverkan samt trafik etc.

Vårt akrylsystem och Temafloor 6 är lämpliga för utomhusområden som t.ex. balkonger, terrasser, lastramper och idrottsarenor.

Några huvudegenskaper hos våra utomhusbeläggningar är:

  • De tål kraftiga temperaturväxlingar
  • Bildar en elastisk skyddande yta som tål stötar och jämnar ut sprickor
  • Lämpar sig för applicering under kalla förhållanden
  • Resistens mot UV-strålning
  • Ger en halksäker yta
has been added to saved.
has been removed from saved.