I kemiska miljöer såsom produktionsområden och forskningslaboratorier är kemikalie- och bakterieresistens en central faktor. Därför är det oerhört viktigt att alla ytor kan rengöras enkelt och effektivt.

Vi har ett brett sortiment av beläggningar som lämpar sig för golv och väggar som behöver stå emot kemiska angrepp och mekaniskt slitage. Fontefloor EP 100 är en vattenburen epoxifärg, och ett idealiskt val för ytor som utsätts för moderat belastning i t.ex. industri- och verkstadslokaler och lagerutrymmen m.m. För de allra tuffaste förhållandena rekommenderar vi våra lösningsmedelsfria produkter Temafloor 3000 och Temafloor 4000.

Måttligt kemiskt och mekaniskt slitage

PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
2000
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
500
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
2000
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
250
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
500
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
500

Hårt kemiskt och mekaniskt slitage

PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
2000
TC141
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
4000
has been added to saved.
has been removed from saved.