Beläggningar för golv med hög abrasion

För att ett golv ska vara lättstädat, tåla tung belastning och kemisk exponering är det viktigt att appliceringen av beläggningen sker på ett korrekt sätt. Vi brukar rekommendera 2-3 mm skikttjocklek för ett hållbart resultat.

Beläggningar för golv med hög abrasion

Våra Temafloor-produkter används inom kemiindustrin tack vara deras utmärkta egenskap att stå emot kemikalier. Ett av våra mest vanliga golvsystem är Temafloor 200 Primer epoxilack som grund och Temafloor 3000 som topplack. Temafloor P 3000 epoxifärg används inom en rad olika produktionsanläggningar och är tillgänglig i ett obegränsat antal färgnyanser.

Måttligt kemiskt och mekaniskt slitage

PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
2000
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
500
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
2000
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
250
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
500
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
500

Hårt kemiskt och mekaniskt slitage

PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
2000
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
4000
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv