Earth-moving machinery

Maskiner och utrustning för lantbruks-, konstruktions- och markarbeten.

Miljöanpassad färg

Tikkurila är en av Europas främsta färgtillverkare, levererar förstklassiga, miljöanpassade produkter till ACE-marknaden. 

Tracktors

Tikkurila har imponerande referenser och tillhandahåller högteknologiska produkter till världens ledande producenter av maskiner till lantbruk, byggnation och markarbeten.

Engagerad i forskning, utvecklar Tikkurila fortlöpande innovativa produkter med målsättningen att tillhandahålla bättre skydd, färre skikt, lägre kostnader och som uppfyller senaste miljölagstiftning.

Agriculture, construction and earth-moving machinery and equipment (ACE)

Tikkurilas högteknologiska system inkluderar både vattenburna och lösningsmedelsburna system:

 

• Vattenburna grundfärger, lösningen för att uppfylla kraven på miljöskydd.
• Temadur polyuretantäckfärger med hög torrhalt för snabbare genomloppstider och lägre energikostnader.
• Temalac alkydfärger för kostnadseffektiva och lättanvända ändamål.
• Tikkurilas enskiktssystem sparar tillverknings- och underhållskostnader.

Nedan är några exempel på system för stålytor.

Om ni söker system för aluminium- eller zinksubstrat, gå sidan för Metallsystem »

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv