Interior doors

Innerdörrar

Snabbtorkande färg och lacker

Tikkurila har ett stort utbud av färg och lacksystem för innerdörrar.

Interior doors

Produkterna har utvecklats och förbättras kontinuerligt  i samarbete med framträdande dörrtillverkare. 

Interior doors

Traditionella syrahärdande och vattenburna färgsystem är vanligt förekommande system för innerdörrar.

System för betsning och lackering

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv