Tikkurila har ett stort utbud av färg och lacksystem för innerdörrar.

Produkterna har utvecklats och förbättras kontinuerligt  i samarbete med framträdande dörrtillverkare. 

Traditionella syrahärdande och vattenburna färgsystem är vanligt förekommande system för innerdörrar.

Målningsssytem

PAINT SYSTEM
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
PAINT SYSTEM

System för betsning och lackering

PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
-
PAINT SYSTEM
has been added to saved.
has been removed from saved.