Målningssystem för träytor

Tikkurilas produkter har samlats i easy-to-use-system vilket gör det enkelt för er att hitta rätt behandlingskombination för ditt projekt. Med systemsöket kan du hitta rätt system för dit aktuella projekt. 

WW50

Water-borne semi-matt fast-drying lacquer system

PAINT SYSTEM
WW52

Water-borne alkyd primer and opaque top paint system for sawn claddings

PAINT SYSTEM
WW56

Water-borne fast-drying semi-matt paint system for sawn and planed claddings

PAINT SYSTEM
WW59

Water-borne priming oil and and semi-opaque paint system for sawn and planed claddings

PAINT SYSTEM
WW60

Water-borne wood oil system

PAINT SYSTEM
WW64

Water-borne wax system which has good water and humidity resistance

PAINT SYSTEM
WW68

Water-borne wax system for interior panels

PAINT SYSTEM
WW70

Water-borne priming oil, alkyd primer and opaque paint system for sawn claddings

PAINT SYSTEM
WW71

Water-borne uv-curing lacquer system

PAINT SYSTEM
WW72

Water-borne alkyd primer system for sawn claddings

PAINT SYSTEM
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv