Temanyl GF

En tvåkomponents glasfiberförstärkt vinylesterakrylbaserad ytbehandling/beläggning.

Temanyl GF

En tvåkomponents glasfiberförstärkt vinylesterakrylbaserad ytbehandling/beläggning.

Beskrivning

En tvåkomponents glasfiberförstärkt vinylesterakrylbaserad ytbehandling/beläggning.


Produktegenskaper

• För användning i nedsänkningsmiljöer där det krävs oöverträffat motstånd mot kemiska påfrestningar. Resistent mot råolja upp till + 90° C, myrsyra, ättiksyra, mjölksyra, maleinsyra och ftalsyra, samt svavelsyra, fosforsyra, salpetersyra och perklorsyra. Resistent mot olika alkoholer, ketoner och andra lösningsmedel, våt och torr svaveldioxid och trioxidångor, samt svartvit och vitlut (massaframställning). Temperaturbeständighet +100 °C i havsvatten. Särskilt framtagen för ett långvarigt, kostnadseffektivt skydd av förvaringstankar • Ger ett enastående skydd för innerbeklädnader i offshore-, onshore- och nedgrävda tankar och rör som utsätts för extrem kemisk exponering och mekaniskt slitage. I stället för ett flerskiktssystem, krävs endast 1–2 skikt, men den uppnådda hållbarheten är densamma. Dessa egenskaper ger kostnadsbesparingar under hela den behandlade ytans livslängd • Ytor belagda med Temanyl GF kan tas i bruk 72 timmar efter applicering. Mindre stilleståndstid är en anmärkningsvärd fördel • Används även i mycket atmosfäriska omgivningar eller vid aggressiva spillförhållanden (sekundär inneslutning). • Separat lista över kemisk beständighet finns att tillgå.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig invändigt för offshore-, land- och nedgrävda tankar och rör utsatta för extrem kemisk exponering och mekaniskt slitage.


Mycket hög kemikaliebeständighet

Temanyl GF används i nedsänkningsmiljöer där det krävs oöverträffat motstånd mot kemiska påfrestningaroch hög temperatur. Produkten är speciellt framtagen för långvarigt, kostnadseffektivt skydd av förvaringstankar.

Product usp1prof_img
Very high chemical resistance

Utmärkt mekanisk beständighet

Temanyl GF ger ett enastående skydd för innerbeklädnader i offshore-, onshore- och nedgrävda tankar och rör som utsätts för extrem kemisk exponering och mekaniskt slitage. I stället för ett flerskiktssystem, krävs endast 1–2 skikt, men den uppnådda hållbarheten är densamma. Dessa egenskaper ger kostnadsbesparingar under hela den behandlade ytans livslängd.

Product usp2prof_img
Excellent mechanical resistance

Snabbhärdande

Ytor belagda med Temanyl GF kan tas i bruk 72 timmar efter applicering. Mindre stilleståndstid är en anmärkningsvärd fördel.

Product usp3prof_img
Fast curing
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv