Temasil 90

En tvåkomponents zinkrik etylsilikatfärg.

Temasil 90

En tvåkomponents zinkrik etylsilikatfärg.

Beskrivning

En tvåkomponents zinkrik etylsilikatfärg.


Produktegenskaper

• Ger katodiskt skydd för stål. • Utmärkt beständighet mot nötning och vittring. • Utmärkt beständighet mot höga, torra temperaturer upp till +480 ºC. • Tål mot nedsänkning i oljor och olika typer av lösningsmedel. Separat tabell över kemisk beständighet finns att tillgå. • Kan användas som enskiktsfärg eller som grundfärg i rostskyddssystem.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för broar, rör, värmeväxlare och kemikalietankar etc.


Enastående resistens mot korrosion och nötning

Temasil 90 är en skyddande beläggning med en effekt som liknar den som uppnås med förzinkning. Produkten ger katodiskt skydd för stål. Temasil 90 används i miljöer där det krävs lång hållbarhet, såsom broar, rör, värmeväxlare och kemikalietankar.

Product usp1prof_img
Bridge Steel structure

Utmärkt beständighet mot höga, torra temperaturer

Som enskiktsfärg tål Temasil 90 torr värme på upp till +400 °C, och som en del av system upp till +480 °C.

Product usp2prof_img
Tank surface

Tål nedsänkning i oljor och olika typer av lösningsmedel

Temasil 90 kan användas på stålytor som exponeras för olja och organiska lösningsmedel. Användningsområdena är t.ex. insidor av bränslebehållare.

Product usp3prof_img
Tank interior
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv