Numera byggs nya broar i sektioner som färdigmålas i målningsstationer under kontrollerade former. Det minskar behovet av på platsmålning och man kan välja produkter som är snabba och effektiva.

Normalt behövs bara bättringsmålning av transportskador och sektionssvetsar göras på byggplatsen. Beroende på målningssystemet kan även sista täckfärgsskiktet målas på plats.

Tikkurila har flera tidsbesparande målningssystem för nya broar. Målningssystem som innehåller zinkrik grundfärg som Temazinc ger det mest långvariga korrosionsskyddet. Se exempel på målningssystem nedan. 

Målningssystem för korrosivitetsklass C5-I och C5-M

Korrosivitetsklass C5-I  Mycket hög (industriell) atmosfärisk korrosion.
Utomhus Industriella områden med hög luftfuktighet och aggressiv atmosfär.
Inomhus Byggnader och områden med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

Korrosivitetsklass C5-I  Mycket hög (marin) atmosfärisk korrosion.
Utomhus Kust- och offshoreområden med stor mängd salt.
Inomhus Byggnader och områden med nästan permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

has been added to saved.
has been removed from saved.
sv