Användarvillkor

Dessa Användningsvillkor (nedan ”Villkoren”) gäller för dig som besöker och använder Tikkurilas webbplats (”Webbplatsen”). För att du ska få använda Webbplatsen måste du följa alla Villkor som beskrivs nedan. Om du inte godkänner dessa Villkor och Tikkurilas integritetspolicy har du inte rätt att använda Webbplatsen.

Tikkurila förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i rätten att använda Webbplatsen, dess innehåll och tjänsterna den hänvisar till. Tikkurila förbehåller sig rätten att göra alla sådana ändringar och du ansvarar för att granska Villkoren med jämna mellanrum. Genom att fortsätta använda Webbplatsen efter sådana ändringar anses du ha godkänt de reviderade Villkoren.

 

Icke auktoriserad användning

Du har inte rätt att ändra, överföra eller sälja information, data, program eller tjänster som hämtas från Webbplatsen, ej heller att ge andra rätt att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna som tillhandahålls på Webbplatsen på ett oacceptabelt, stötande eller olagligt sätt, till exempel genom att skicka skräppost eller kedjebrev eller för liknande distributionsändamål, ej heller för att skicka skräppost till tredje part, under falsk identitet eller med en falsk e-postadress, ej heller på annat sätt uppge missvisande information om din identitet eller meddelandens avsändare. Du får inte använda Webbplatsen för att kritisera Tikkurila eller dess dotterbolag eller samarbetspartner.

 

Tillgång till Webbplatsen och dess innehåll

Tikkurila förbehåller sig rätten att begränsa åtkomst till de tjänster som tillhandahålls och att göra tekniska eller liknande ändringar i deras funktion. Tikkurila förbehåller sig rätten, men ansvarar inte för, att övervaka allt material som ingår i Webbplatsen och att kommentera, överföra eller radera material som anses stötande eller olagligt eller på annat sätt stå i strid med Villkoren.

 

Immateriella rättigheter

Webbplatsen är underställd och skyddas av nationell immaterialrätt, internationella WIPO-fördrag och avtal. Tikkurila äger alla rättigheter till namn och symboler förknippade med Tikkurilas produkter och tjänster på Webbplatsen, oavsett om de skyddas av varumärke eller designrätt, genom upphovsrätt eller liknande. Du beviljas inte, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda något/någon av Tikkurilas varumärken, designer eller komponenter skyddade av upphovsrätt eller dylikt, inte heller liknande komponenter som ägs av tredje part, som ingår i Webbplatsen.

 

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan varje form av garanti. Tikkurila ansvarar inte heller för avbrott eller störningar när det gäller tillgången till Webbplatsen. När du använder kostnadsfria tjänster på Webbplatsen kan du inte hålla Tikkurila ansvarigt för kvaliteten på Webbplatsen eller dess lämplighet för ett visst ändamål, eller för att tjänster på Webbplatsen eller appar som drivs via den inte fungerar eller tas bort. Tikkurila ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller följdskador, kostnader eller utebliven vinst relaterade till möjligheten att använda eller faktiskt använda Webbplatsen.

 

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter. Tikkurila övervakar inte aktivt innehållet på dessa och ansvarar inte för korrektheten eller innehållet i information inte heller att tillgångar som erbjuds på dem eller att länkar till dem fungerar. När du klickar på annonser på Webbplatsen kan det innebära att du förflyttas till webbplatser som drivs av tredje parter. Tikkurila ansvarar inte för tredjepartsleverantörers handlingar. Tjänsteleverantörer ansvarar var och en för sin egen verksamhet och marknadsföring samt sitt eget material.

 

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv