Supi Saunasuoja

nyanserbart akrylskyddsmedel.

M1_en Avainlippu PolishHygenicCertification

Supi Saunasuoja

nyanserbart akrylskyddsmedel.

  • 805
  • 8 m²/l
  • 12 m²/l
  • 3 h
  • 0.5 h

Slutför

  • Halvmatt

Beskrivning

nyanserbart akrylskyddsmedel.


Produktegenskaper

För ytbehandling av fuktiga utrymmen inomhus. Bildar en smuts- och vattenavvisande ytbeläggning. Innehåller ett mögelmedel som skyddar den behandlade ytan. Lämplig för behandling av trä, träfiberpanel och betongytor. Inte lämplig för behandling av bastulavar.


Rekommenderat användningsområde

Speciellt lämplig för väggar och tak i ång-, tvätt- och omklädningsrum.


En säker M1-kategoriserad produkt

Supi Saunasuoja (Sauna Finish) är en nyanserbar finish för träväggar och tak i fuktiga rum. Den innehåller ett anti-mögelmedel. Det bildar en naturlig smuts- och vattenavvisande film.

Product usp1consumer_img
sauna

Supi bastuprodukter är i den bästa M1-utsläppsklassen för byggmaterial. Detta innebär att inga skadliga ämnen avdunstar från produkten till inomhusluften.

Product usp2consumer_img
sauna

Product usp3consumer_img
sauna
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv