Fontefire WF

Vattenburen svällande brandskydds färg. När Fontefire WF utsätts för värme expanderar den och bildar ett isolerande skikt av skum.

Beskrivning

Vattenburen svällande brandskydds färg. När Fontefire WF utsätts för värme expanderar den och bildar ett isolerande skikt av skum.


Produktegenskaper

• Produkten uppfyller följande brandmotstånds krav: Reaction to fire. Ignitability of building products, klass B-s1, d0enligt EN 13501-1: 2007 + A1: 2009. • Innehåller tillsatsmedel som skyddar färgfilmenfrån mögelpåväxt. • Skall användas som en brandhämmande färg på interiört och exteriörtträ, MDF/HDF, spånskivor och plywood ytor.


Rekommenderat användningsområde

• Används som brandskyddsfärg på invändiga trä-, fiber-, spån- och plywoodytor i industriella målningsprocesser.


Täckförmåga

Verklig sträckförmåga påverkas av appliceringsmetod - förhållanden samt kvalitet på ytan som skall beläggas.


Förtunning

Vatten


Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv