Bridge maintenance and repair

Underhåll och reparation av broar

Yttolerant epoxi med hög torrhalt för underhållsmålning
Bridge maintenance and repair

Det bästa skyddet erhålles med yttolerant epoxi. De penetrerar rosten och ger god vidhäftning till stålytan och skyddar effektivt mot ytterligare korrosion. Yttolerant epoxi är förstahandsvalet på ytor där renblästring av ytan inte är möjlig.

Temabond-serien är Tikkurilas yttoleranta epoxiprodukter med höga torrhalter. De barriärpigmenterade Temabond-produkterna skyddar mot fukt och syre, vilket förhindrar korrosion. 

Bridge maintenance and repair
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv