Temabond ST 200

En tvåkomponents aluminiumpigmenterad modifierad epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor.

  • Yttolerant epoxifärg med hög torrhalt
  • Lämplig för nedsänkning
  • God kemikalie- och nötningsbeständighet
Beskrivning

En tvåkomponents aluminiumpigmenterad modifierad epoxi-underhållsfärg med hög torrhalt för krävande ytor.


Produktegenskaper

• Aluminiumpigmenteringen ger en mycket tät beläggning med god motståndskraft mot kemikalier och nötning. • Används i system för ommålning och bättringsmålning av stålytor som är svåra att rengöra, såsom broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i träbehandlings- och kemikalieindustrin. • En perfekt lösning för underhållsmålning tack vare mycket god vidhäftningsförmåga, även på handpreparerat stål. • I och med att Temabond ST 200 är en produkt med hög torrhalt så har den lägre VOC-emissioner än traditionella epoxifärger. • Resistent mot nedsänkning i vatten och kan därför användas för t.ex. stålkonstruktioner nedsänkta i vatten eller jord. • Lätt att applicera i tjocka skikt, även med pensel. • Kan även appliceras på ytor med gammal alkydfärg. • Kan användas som enskiktsfärg. • Den lågtemperaturhärdande versionen av Temabond WG 200 kan härdas vid låga temperaturer.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för reparation av transport- eller installationsskador.


Yttolerant epoxifärg med hög torrhalt

Temabond ST 200 är en perfekt lösning för underhållsmålning tack vare mycket god vidhäftningsförmåga, även på handpreparerat stål. Färgen är en produkt med hög torrhalt och har därmed lägre VOC-emissioner än konventionella epoxifärger.

Product usp1prof_img
Surface-tolerant high-solids epoxy paint

Lämplig för nedsänkning

Temabond ST 200 tål nedsänkning i vatten och kan därför användas på t.ex. stålkonstruktioner nedsänkta i vatten eller nedgrävda i jord.

Product usp2prof_img
Suitable for immersion

God kemikalie- och nötningsbeständighet

Tack vare sin aluminiumpigmentering skapar Temabond ST 200 en mycket tät film med god beständighet mot kemikalier och nötning. Färgen används i system för ommålning och bättringsmålning av stålytor som är svåra att rengöra, såsom broar, cisterner och olika typer av stålkonstruktioner och -utrustning i träbehandlings- och kemikalieindustrin.

Product usp3prof_img
Good chemical and abrasion resistance
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv