För träkonstruktioner är brandsäkerhet ett hett ämne

För träkonstruktioner är brandsäkerhet ett hett ämne.

Brandhämmande färg förbättrar träsäkerheten på två sätt: det saktar ner brandspridningen och minskar mängden rök som produceras. För bästa resultat bör brandsäkerheten beaktas i planeringsstadiet.

En av de största egenskaperna hos trä är att det är ett hållbart material. En ny studie visar att en övergång till trä som byggnadsmaterial avsevärt skulle minska miljöpåverkan från byggnadsbyggandet. Europeiska unionen har också meddelat sin önskan att se fler konstruktioner av trä. 

Fördelarna med trä som byggnadsmaterial inkluderar inte bara hållbarhet utan också arkitektonisk attraktionskraft och god inomhusluftkvalitet. Trä som material i inre utrymmen balanserar luftfuktigheten inomhus, så det tjänar också ett specifikt syfte för inomhusluftens kvalitet. Med det ökade fokuset på frågor om just inomhusluftens kvalitet i äldre byggnader har användandet av trä till byggnader blivit alltmer populärt de senaste åren.

 

Använd alltid CE-märkta träprodukter

Trä är ett praktiskt byggmaterial inte bara för offentliga byggnader som skolor, bibliotek och konserthus, men också för flerbostadshus. När du bygger med trä behöver du ha kunskaper om materialets egenskaper och om moderna brandskyddsmedel som gör att trä kan användas i konstruktioner i större skala.

 

Det är viktigt att se till att du köper brandskyddsbehandlat, CE-märkt trä från ett företag med giltiga certifieringar. CE-märkningen på timmer som behandlats med brandskyddsmedel gäller alltid både för själva virket och den industriella efterbehandlingen. Det är möjligt att applicera en brandhämmande beläggning på byggarbetsplatsen, men detta kommer inte nödvändigtvis att vara acceptabelt för brandskyddsmyndigheterna.

 

Brandskyddscertifiering kan erhållas för standardmaterial, som är 12 mm spånskiva och 9 mm plywood. Om en brandskyddsprodukt har testats med dessa material tillåter certifieringen att den används ovanpå något annat tjockare trämaterial, inom ett visst densitetsområde. Certifieringen kan också erhållas för björkpaneler, men i detta fall gäller det vanligtvis endast det materialet.

brandsäkerhet Tikkurila

Kontrollera brandklassificeringen

Effekten av en brandhämmande färg eller lack är baserad på en kemisk reaktion: när färgen utsätts för hetta expanderar den för att bilda ett isolerande skikt som bromsar brandspridningen. Träet kommer att brinna så småningom, men mycket långsammare än obehandlat trä.

Klassificeringen för obehandlat trä är D-s2, vilket indikerar ett material som bidrar till brandspridning och producerar rök. För byggnader med mycket människor måste ytmaterial väljas ut så att människor har så god tid som möjligt att utrymma lokalerna vid brand.

B är högsta möjliga klassificering för brandskyddsbehandlat trämaterial. Vid behandling med brandhämmande färg eller lack kan brandklassificeringen av trä uppgraderas till B-s1, vilket innebär att det "bidrar till brand på ett begränsat sätt och avger så lite rök som möjligt". A är den enda brandklassificeringen högre än detta och omfattar material som betong, glas, stål och tegelsten.

Ta hänsyn till säkerheten i planeringsskedet

Trä är ett säkert material för konstruktioner så länge dess inneboende egenskaper beaktas. Det finns ingen behandling som gör trä helt obrännbart, men noggrann planering räcker långt.

 

Förutom att använda brandhämmande färger och lacker bör följande beaktas under planeringsstadiet:

  • Brandbelastningsrelaterade problem
  • Bärande konstruktioner och deras motståndskraft mot brand
  • Brandspridning till intilliggande byggnader och från ett utrymme till ett annat

Be oss om hjälp med färger och lacker som säkerställer korrekt brandsäkerhet. Hör av dig så hjälper vi gärna till!

 

Vill du lära dig mer om träkonstruktion och andra intressanta ämnen? Prenumerera på vårt nyhetsbrev för arkitekter och designers och håll dig uppdaterad med våra senaste artiklar och nyheter.

Håll dig uppdaterad med det senaste från Tikkurila
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv