Nokkalan majakka

Ett långt underhållsmålningsintervall minskar koldioxidavtrycket i en träbyggnad

I träkonstruktioner, precis som i nästan alla andra typer av konstruktioner, är valet av ytbehandling viktigt. Rätt typ av färg gör att en träyta håller längre - och minskar behovet av underhållsmålning.

Inom hållbart byggande är målet att maximera byggnadens livslängd och hållbarhet. För att uppnå detta måste du vara uppmärksam på både materialval och konstruktionskvalitet.

Material som orsakar minimal belastning på miljön minskar både byggnadens koldioxidavtryck och användningen av icke-förnybara naturresurser. Hög konstruktionskvalitet säkerställer att invånarna kan njuta av att bo i byggnaden under lång tid.

Eftersom bygg- och rivningsprocesser producerar 40–50% av allt avfall, är varje år man kan förlänga en byggnads livslängd med av betydelse för miljön.

 

Korrekt behandlade träytor ökar byggnadens livslängd och minskar koldioxidavtrycket

Hållbarhet är en av anledningarna till träkonstruktionens ökande popularitet. Med användning av träprodukter blir miljöskador och energianvändning betydligt mindre än vid användning av betong, stål och tegel.

Efter samma logik bör träytbehandlingsprodukter också väljas utifrån deras miljöpåverkan. I stora drag innebär detta att man väljer vattenburna färger framför lösningsmedelsbaserade alternativ.

Det som oftast inte tas i beaktan är underhållsmålningsintervallet. Eftersom varje ommålning oundvikligen producerar färgavfall, måste antalet ommålningar under byggnadens livslängd tas i beaktan vid utvärdering av byggnadens totala miljöpåverkan.

Med rätt färg kan du minska antalet ommålningar under en 50-årsperiod från tretton till bara tre.

Kalajoki

Hur säkerställer du att en träyta håller sig i gott skick så länge som möjligt?

Solljus skadar träets ytskikt, vilket snabbt blir grått och börjar fliskrita. Fukt får trä att svälla och sedan krympa igen när det torkar. Variationer i fuktnivåer resulterar i stress som med tiden får träet att spricka. Fukt skapar också en gynnsam tillväxtmiljö för blånadssvampar, mögel och rötsvampar.

Konstruktionens utformning, miljön, väderstreck, väderförhållanden och andra faktorer påverkar hur väl träet håller sig torrt. Tillräckligt bred takfot, tillräckligt avstånd till marken och en väl fungerande luftspalt bakom fasadbeklädnaden är viktiga faktorer för att skydda trä mot fuktpåfrestningar.

På samma sätt skyddar en högkvalitativ ytbehandling träet mot fukt och minskar effekterna av solljus och svampar.

Fem sätt att minska en träbyggnads miljöpåverkan

När det gäller träytbehandlingars hållbarhet finns det fem sätt att minska miljöpåverkan:

 

• Välj ytbehandling med ett långt underhållsmålningsintervall.

• Välj ett certifierat måleri som ser till att färgavfallet hanteras på rätt sätt.

• Använd FSC- och PEFC-certifierat virke.

• Se till att instruktionerna på arbetsplatsen är uppdaterade.

• Se till att överskottsvirke återvinns eller används för energiproduktion, till exempel i kraftvärmeverk utrustade med lämpliga rökgasreningssystem.

Vill du höra mer om ytbehandlingsprodukter för trä? Hör av dig så hjälper vi dig gärna!

Hör av er till oss
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv