Harbour_Temacryl_AR50

Infrastruktur i hamnar

Produkter för svåra väderförhållanden och nedsänkning i vatten

Tikkurila tillhandahåller produkter och system för olika objekt i hamnar och under vatten..

Tikkurila provides products and systems for various harbor and water-immersed objects.

Objekt utsatta för hårda mekaniska utmaningar och hög korrosivitet kräver väl utprovade färgsystem.

Tikkurilas produktsortiment innehåller de mest hållbara målningssystemen godkända av NORSOK, vilket garanterar lång livslängd på de mest utsatta off-shore miljöerna. Det finns många målningssystem för underhåll och bättringsmålning som är enkla att använda och inte kräver sandblästring som förbehandling. Även system för undervattensförhållanden finns.

Tikkurila provides products and systems for various harbor and water-immersed objects.
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv