Green building

FAQ: Vilka färger och ytbehandlingar är lämpliga för Green Building-projekt?

Hur väljer man färger och ytbehandlingar för ett Green Building-projekt? Tikkurilas chef för teknisk utveckling, Sakari Leimi, svarar på vanliga frågor från arkitekter.

Användning av lämpliga färgprodukter för LEED- och BREEAM-projekt bidrar till att samla in fler poäng för projektet och kan i vissa fall, även förbättra certifikatets betyg för hela projektet. Men att välja rätt produkter är inte alltid så lätt, vilket framgår av frågorna nedan.

Hur vet jag vilka produkter som uppfyller kraven för mitt projekt?

Det finns flera versioner av miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM med landsspecifika skillnader i kraven, och olika krav för olika byggnader eller enskilda platsspecifika projekt. Därför är det omöjligt att ge allmänna riktlinjer om vilka produkter som är lämpliga.

I praktiken beror ytbehandlingens lämplighet på vilken typ av plats du utformar. En vägledning är att VOC-innehåll och utsläppen från färgprodukterna ska vara så lågt som möjligt, men det är inte möjligt att ange allmänt tillämpliga värden av ovan nämnda skäl.

Du kan ta reda på gränsvärdena för ditt projekt genom att kontakta personen som har ansvar för projektet. Denna har tillgång till en databas med ytbehandlingar med låga utsläpp, däribland även lämpliga produkter från Tikkurila.

Green building

Vad innebär krav för utsläpp och VOC-innehåll?

Utsläpp av flyktig organisk förening ((Volatile organic compound) – VOC) bidrar till ozon i den lägre atmosfären.

Vad innebär krav för utsläpp och VOC-innehåll?

Utsläpp av flyktig organisk förening ((Volatile organic compound) – VOC) bidrar till ozon i den lägre atmosfären.

 

Beroende på vilket miljöcertifieringssystem det gäller måste du:

  • fastställa produktens VOC-innehåll, antingen matematiskt eller med gaskromatografi baserat på ISO-standarden 11890-2:2006
  • känna till produktens VOC-innehåll och huruvida det ligger inom gränsvärdena enligt VOC-direktivet 2004/42/EG Bilaga II Fas II eller gränsvärdena som anges i miljöcertifieringssystemet.

Vissa miljöcertifieringssystem har begränsningar för utsläpp, dvs. flyktiga föreningar som avges av färgprodukter. Relevanta flyktiga föreningar, dess gränsvärden och tidpunkten för mätningen av utsläpp varierar med versionen av miljöcertifieringssystemet, så det är bra att vända sig till en Tikkurila-expert för hjälp med att välja rätt produkt. Innan du gör det, fråga den projektansvarige om eventuella användningsbegränsningar som produkter kan ha belagts med.

Vilka kombinationer av ytbehandlingar och färgprodukter är lämpliga för mitt projekt?

Lämpliga kombinationer av ytbehandlingar och färgprodukter är alltid projektspecifika, vare sig det gäller ett LEED-, BREEAM-, RTS- eller Svanen-projekt. Varje byggrelaterat miljöklassificeringscertifikat fokuserar på olika aspekter av tillämpliga produkter, vilket innebär att ”rätt produkt” beror på projektet i fråga.

Exempelvis har vissa miljöcertifieringssystem krav angående spackel som appliceras under färgskiktet medan andra inte berör detta överhuvudtaget.

Även färgkemikaliers begränsningar varierar beroende på vilket miljöklassificeringssystem som används. I vissa system får produkter t.ex. inte innehålla BPA, krom, bly eller kadmium.

Därför går det inte att ge allmänt tillämpliga riktlinjer: Lämpliga produkter måste utses enskilt för varje projekt.

Kan en produkt vara LEED- eller BREEAM-certifierad?

LEED- och BREEAM-certifikat ansöker man om för en byggnad, vilket innebär att produkter som används i byggnationen inte kan tilldelas ett certifikat. En produkt kan i stället uppfylla de krav som gäller för en produktgrupp i miljöcertifieringssystemet, och dessa krav varierar beroende på byggnaden. Om en produkt uppfyller platsens kravnivå behövs vanligtvis ett intyg om detta från produktens tillverkare.

Paint

Vilken information behöver jag innan jag kontaktar en ytbehandlingsexpert?

En expert som ska hjälpa dig välja rätt produkt behöver följande information:

Är det ett LEED- eller BREEAM-projekt?

Finns det instruktioner med krav på färgprodukter för entreprenörer eller arkitekter?

Om det inte finns behöver du information om de specifika kraven för färgprodukter i ditt projekt. För att få detta kan du hänvisa till projektets miljöcertifieringskonsult.

När du har den nödvändiga informationen hjälper vi dig gärna att välja rätt produkt. Klicka här för att kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv