Green building

Green Building - Hur man väljer färgprodukter för ett hållbart byggande

Lär dig allt du behöver veta om att välja rätt färgprodukter för dina gröna byggprojekt. Denna Green Building-guide lär dig vad termerna betyder och vad som bör beaktas i designprocessen för miljövänliga och hållbara byggnader.

Byggnader producerar ungefär en tredjedel av alla växthusgasutsläpp och utgör cirka 40% av vår totala energianvändning. Det är därför vi har investerat i mer hållbara och energieffektiva sätt att bygga under ganska lång tid.

Trycket att anta mer miljövänliga metoder för byggande kommer inte bara från industrin utan också från globala megatrender, såsom befolkningsökning, urbanisering, en höjning av levnadsstandarden och den växande medelklassen. Dessa trender har skapat ett krav på snabba förändringar för att mildra resurseffektiviteten. För att våra begränsade resurser ska räcka till kommande generationer måste vi överge slit och slängsamhället och anamma mer hållbara sätt.

Inom byggbranschen har högt ställda krav lett till konkreta åtgärder. Miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM har skapats för att göra det lättare att mäta, verifiera och jämföra egenskaperna på en praktisk nivå.

Green building

Hållbar byggnad - Bra för hälsa, ekonomi och miljö

 

En hälsosam fastighet med lång livslängd är ett av målen för hållbart byggande. Rivning är alltid en börda för miljön, så det är bättre att gynna produkter och sätt att bygga som förlänger en fastighets livslängd.

Det är därför miljövänlig konstruktion gynnar fastighetsägare: det leder till en långsammare nedskrivning av fastighetsvärde, högre utnyttjande, lägre underhållskostnader och ofta ett högre försäljningspris.

Produkter med minimal emission är viktiga för att säkerställa en högkvalitativ inomhusluft, vilket gynnar fastighetsanvändarnas välbefinnande. I många europeiska länder där inomhusluften länge varit ett problem är högkvalitativ inomhusluft en konkurrensfördel.

Färger och beläggningar spelar en viktig roll för Green Building

 

Vi på Tikkurila vill göra vår del för att främja hållbar utveckling och miljövänligt byggande, så vi är engagerade i målen som internationella Green Building Council har satt upp. Vårt syfte här är att berätta vilka typer av färger och beläggningar som är lämpliga för hållbart byggande.

Del 1: Ett decennium med Green Building

Hållbart byggande, eller grönt byggande, är egentligen ingen ny idé. Världens första gröna byggnadsvärderingsverktyg BREEAM lanserades redan 1990.

Vi på Tikkurila lanserade vår första vattenburna färg för cirka 70 år sedan. Idag har vi över 300 produkter som tilldelats en internationell eller nationell miljömärkning, allergi- och astmamärkning eller M1-klassificering som säkerställer låg emission. Vårt mål är att vara banbrytande inom Green Building-lösningar genom att tillhandahålla färger och beläggningar som medför en bättre miljö, hälsa och säkerhet för byggnadsanvändare.

Lagstiftning och miljökriterier ändras dock ständigt och att förstå dem är inte alltid lätt. Det är därför vi vill hjälpa våra kunder så mycket vi kan.

På den här sidan har vi samlat så mycket information som möjligt om hur miljöcertifieringskriterier påverkar valet av färgprodukter - och vilka typer av färg som är lämpliga för hållbart byggande.

Del 2: Vilka skillnader finns det mellan LEED- och BREEAM-klassificeringar?

Att välja färg eller beläggning som är lämplig för Green Building beror alltid på platsen och det miljöcertifikat som används. LEED och BREEAM är de två vanligaste miljöcertifikaten som används i Europa.

Även om alla miljöcertifieringssystem är utformade för att säkerställa ansvarsfullt byggande, med mindre miljöpåverkan och med låga utsläpp är systemen inte identiska.

I tabellen nedan listas de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan de tre vanligaste miljöcertifikaten.

 

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design)

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Används sedan

1998

1990

Ursprungs land

USA

Storbritanien

I korthet

LEED är världens mest använda certifieringssystem för Green Building.

För att bli certifierad måste en byggnad uppfylla vissa minimikrav.

BREEAM är det ledande miljöklassificeringssystemet i Europa.

Den är utformad för att minimera byggnadens miljöpåverkan.

Utvärderade kategorier

Markanvändning
Vattenförbrukning
Energiförbrukning
Material och avfallshantering
Kvalitet på Inomhusmiljö 
Innovativa strategier

Ledning och styrning
Energi
Hälsa och välmående
Transport
Vatten
Material 
Avfall
Markanvändning och ekologi
Föroreningar

Byggnadstyper

Passar särskilt bra för:

Kontorslokaler
köpcentrum
 


Sub-systems för projekttyperna:

Hotell
Handelslokaler
Skolor
Sjukhus
Lager/distributionslokaler
Datacenter

Bostadshus

Passande för:

Skolor
Sjukhus
Bostadshus
Kontor
Industri-, lager- och kommersiella byggnader
Köpcentrum
Hotell

Passar också bra för renovering.


Anpassning av alla byggnadstyper.

Bedömningsskala

Certified
Silver
Gold
Platinum

Pass
Good
Very Good
Excellent
Outstanding

Godkännande

I LEED-systemet samlar projektgruppen själv den dokumentation som behövs och skickar den sedan till USGBC (U.S. Green Building Council) för utvärdering.

Certifieringsansökan inspekteras och beviljas av GBCI (Green Building Certification Inc.), övervakad av USGBC.

BREEAM-systemet kräver att en utbildad BREEAM-assessor är involverad.


Assessorn verifierar att alla projektkrav är uppfyllda.

Dokumentation

Det är ganska mycket pappersarbete för projektgruppen.

Mindre pappersarbete än LEED, hanteras av en assessor snarare än av projektgruppen.

Indikatorer

Baserat på ASHRAE-standarden

(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers).

För mätning av koldioxidutsläpp (utformad för att minska dem).

Positivt

Gemensamma kriterier globalt, lätt att göra jämförelser.

Indikatorer utformade för europeiska förhållanden.

Negativt

Många krav baseras på amerikansk policy, men europeisk policy kan tillämpas på vissa av kraven.

Inte lika utbrett som LEED, så färre alternativ för jämförelse.

Notering för ytbehandling

Leta efter produkter med minimalt VOC-innehåll och emission.

Leta efter produkter med M1-emissionsklassificering och lågt VOC-innehåll.

Läs mer

https://new.usgbc.org/leed

www.breeam.org/

Del 3: Vilka egenskaper indikerar att en produkt är lämplig för Green Building?

Låg emission och god hållbarhet är två egenskaper som produkter lämpliga för Green Building har gemensamt. Eftersom varje ommålning ytterligare belastar miljön, är det bra med ett så långt underhållsintervall som möjligt.

Miljöcertifikaten betonar också lågt VOC-innehåll och emission som kriterier för god inomhusluftkvalitet. Med andra ord bör VOC-innehåll och emissionsnivåer för färgprodukter vara minimala för att uppfylla kriterierna för miljöcertifikat.

Det finns inga allmänt tillämpliga riktlinjer för VOC-innehåll eller emission eftersom kriterierna varierar beroende på plats och den miljöcertifiering som används. Mer information om detta finns nedan.

M1 logo

Färger med låg emission är bättre för hälsa och miljö

En av de mest använda klassificeringarna för emission av byggmaterial är M1. M1-klassificeringen, som utvecklades och publicerades av den finska föreningen för inomhusluftkvalitet och klimat (Sisäilmayhdistys) 1996, anger gränsvärden för utsläpp/emission av VOC, formaldehyd och ammoniak.

Vill du lära dig mer om M1-produkter och hur de bidrar till en hållbar inomhusmiljö? Läs vår artikel om M1 som ett verktyg för hållbara, hälsosamma inomhusmiljöer.

 

Läs hela artikeln om M1

Paint

Varför kan inte färgen eller beläggningen vara LEED- eller BREEAM-certifierad?

 

LEED- och BREEAM-certifikat beviljas alltid till en byggnad eller ett bostadsområde - inte till en enskild byggprodukt. Miljöcertifieringslogotypernas användning är begränsade på grund av rättigheter. Det är därför en LEED- eller BREEAM-logotyper inte kan sättas på en färgburk.

Produktdatabladet kan emellertid ange att färgen eller beläggningen uppfyller LEED v4 (för projekt utanför USA enligt godkända metoder) och kraven på klassificeringssystemet BREEAM, BREEAM-SE och BREEAM-NOR.

De förändrade kriterierna för gröna byggprojekt utgör en annan utmaning. I BREEAM varierar till exempel kraven i olika byggprojekt. Detta innebär att kriterierna varierar beroende på om platsen är:

  • en ny byggnad,
  • en byggnad som redan används, eller
  • en byggnad som ska renoveras.

Det är därför det inte är möjligt att tillhandahålla allmänt tillämpliga riktlinjer.

För bästa råd vid val av färger och beläggningar, hänvisar vi till byggprojektets miljöcertifieringskonsult som rådgör med konstruktörer och entreprenörer. När de specifika kriterierna är kända hjälper vi på Tikkurila dig gärna med att välja rätt produkt.

Green building

Hur ytbehandlingslösningar hjälper till att få Green Building-poäng

 

Färger och beläggningar som erbjuder hållbarhet, högkvalitativ inomhusluft och värmereflekterande egenskaper kan ge dig en konkurrensfördel när du designar en byggnad för att uppfylla LEED, BREEAM, RTS, WELL eller andra hållbarhetsstandarder.

Att välja en färg eller beläggning som är lämplig för Green Building beror alltid på platsen och det miljöcertifikat som används: är det en ny eller befintlig byggnad, vilken version av standarden som används etc.

Det finns dock några allmänna riktlinjer som hjälper dig att uppnå certifieringspoäng för gröna byggprojekt. Läs mer i vår artikel om hur ytbehandlingslösningar hjälper till att få Green Building-poäng.

Läs hela artikeln

Del 4: Leda vägen in i framtiden med produktutveckling

Tikkurila-koncernen erbjuder för närvarande över 300 miljömärkta produkter med antingen en nationell eller en internationell miljömärkning eller en M1-klassificering med låg emission för byggmaterial.

Nya produkter utvecklas ständigt eftersom vi vill proaktivt förutse förändringar i lagstiftningen och kriterierna för miljömärken och byggmaterial. Det här är det enda sättet vi kan ge våra kunder bästa hjälp och bästa service.

Hållbar utveckling och ren inomhusluft

 

Hållbar utveckling av byggda miljöer och produkter som främjar god inomhusluftkvalitet spelar en särskilt viktig roll just nu. Det är därför vi strävar efter att utveckla produkter med ett långt intervall för underhållsmålning och minimal påverkan på miljön.

Proaktiv produktutveckling och kompromisslös kvalitetskontroll säkerställer att vi kan möta branschens krav nu och i framtiden. Vi anser att kontinuerlig utveckling är nödvändig för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Ett nytt decennium med Green Building har precis börjat.

Indoor air

Här för att hjälpa dig

För bästa råd när du väljer färger och beläggningar, hänvisar vi till byggprojektets miljöcertifieringsrådgivare. När de specifika kriterierna är kända hjälper vi dig gärna på Tikkurila.

Hör av er till oss!

Del 5: Vanliga frågor om Green Building

Behöver du mer information? Vi har besvarat några vanliga frågor om Green Building nedan, men om du fortfarande inte hittar svaren du letar efter, kontakta oss! Vi hjälper gärna till.

 

Hur vet jag vilka produkter som uppfyller kraven i mitt projekt?

Det finns flera versioner av miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM med landsspecifika skillnader i krav samt olika krav för olika byggnader eller enskilda platsspecifika projekt. Detta gör det omöjligt att tillhandahålla allmänt tillämpliga riktlinjer för vilka produkter som är lämpliga.

I praktiken varierar vilka beläggningar som är lämpliga beroende på vilken typ av plats du designar. Som riktlinje bör VOC-innehåll och emission i färgprodukter vara så låga som möjligt, men det är inte möjligt att ange allmänt tillämpliga värden av ovan nämnda skäl.

För att hitta de nödvändiga gränserna för ditt projekt, kontakta miljöcertifieringskonsulten som övervakar projektet. De kommer att ha tillgång till en databas med lågemissionsfärger och beläggningar, inklusive lämpliga Tikkurila-produkter.

 

Vad är krav på utsläpp och VOC-innehåll?

Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) bidrar till ozon i den lägre atmosfären.

Beroende på miljöcertifieringssystemet måste du;

bestämma produktens VOC-innehåll antingen matematiskt eller baserat på ISO 11890-2: 2006-standarden med hjälp av gaskromatografi,

och känna till produktens VOC-innehåll och om det ligger inom VOC-direktivet 2004/42 / EG bilaga II, fas II-gränsvärden eller VOC gränsvärden för innehåll definierade i miljöcertifieringssystemet.

Vissa miljöcertifieringssystem har begränsningar för utsläpp, det vill säga flyktiga föreningar som släpps ut av färgprodukter. De relevanta flyktiga föreningarna, deras gränsvärden och tiden för utsläppsmätningen varierar beroende på miljöcertifieringssystemets version, så det är en bra idé att vända sig till en Tikkurila-expert för hjälp med att välja rätt produkt.

Innan du gör detta, kontakta projektets miljöcertifikatkonsult för att ta reda på eventuella användningsrestriktioner för produkter.

 

Vilka kombinationer av behandlingar och färgprodukter passar min plats?

Kan en produkt LEED- eller BREEAM-certifieras?

Lämpliga kombinationer av behandlings- och färgprodukter är alltid projektspecifika, oavsett om det är ett LEED-, BREEAM-, RTS- eller Svanen-märkningsprojekt. Varje byggnadsrelaterat miljöklassificeringsintyg fokuserar på olika aspekter av tillämpliga produkter, vilket innebär att ”rätt produkt” beror på platsen i fråga.

Till exempel har vissa miljöklassificeringssystem krav på spacklet som appliceras under färgskiktet medan andra inte alls berör detta.

Begränsade färgkemikalier varierar också beroende på vilket miljöklassificeringssystem som används. I vissa system får produkter till exempel inte innehålla bisfenol A, krom, bly eller kadmium.

Det är därför det inte är möjligt att tillhandahålla allmänt tillämpliga riktlinjer; lämpliga produkter måste identifieras individuellt för varje projekt.

 

Kan en produkt LEED- eller BREEAM-certifieras?

LEED- och BREEAM-certifikat ansöks för byggplatsen, vilket innebär att produkter som används i byggandet inte kan tilldelas ett certifikat. En produkt kan istället uppfylla kraven som ställs för en produktgrupp i miljöcertifieringssystemet, där kraven varierar efter plats.

Det behövs vanligtvis ett intyg från tillverkaren som visar att produkten uppfyller kravkriterierna.

Vilken information behöver jag innan jag kontaktar en ytbehandlingsexpert?

För att en expert ska kunna hjälpa dig att välja rätt produkt behövs följande information:

Är det ett LEED- eller BREEAM-projekt?

Finns det instruktioner för entreprenörer eller arkitekter med krav på färgprodukter?

Om det inte finns behöver du information om de specifika kraven för färgprodukter i ditt projekt. För att få detta kan du hänvisa till projektets miljöcertifieringskonsult.

När du har den information som krävs hjälper vi dig gärna att välja rätt produkt.

Här för att hjälpa dig

För bästa råd när du väljer färger och beläggningar, hänvisar vi till byggprojektets miljöcertifieringsrådgivare. När de specifika kriterierna är kända hjälper vi dig gärna på Tikkurila.

Hör av er till oss!
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv