Pukinmaki

Hur ytbehandlingslösningar hjälper till att få Green Building-poäng

Färger och beläggningar som erbjuder hållbarhet, högkvalitativ inomhusluft och värmereflekterande egenskaper kan ge dig en konkurrensfördel när du konstruerar en byggnad för att uppfylla LEED, BREEAM, RTS, WELL eller andra hållbarhetsstandarder.

Eftersom miljöbestämmelserna blir allt strängare runt om i världen och konsumenterna förväntar sig lösningar som är både ekologiska och hälsosamma, blir hållbara byggnader stadigt den nya normen. Användning av miljöcertifikat och klassificeringar i byggsektorn ökar år från år. I Polen till exempel ökar antalet byggnader med gröna byggcertifikat årligen i genomsnitt med 30 procent och år 2020 var det sammanlagt mer än 17 000 000 m2 yta som omfattas av certifierade byggnader. I Finland har användningen av miljöcertifikat fördubblats under de senaste fem åren, medan i Sverige har motsvarande siffra femdubblats.

Green building points

Av de hundratals hållbarhetsklassificeringarna för den byggda miljön är världens mest använda Green Building-klassificeringssystem för närvarande LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Globalt används och blir allt populärare WELL det ledande verktyget för att främja hälsa och välbefinnande i byggnader. Det finns också en stor marknad med lokala gröna byggcertifikat och klassificeringar, som Nordiska Svanen, Miljöbyggnad och RTS Miljöklassificering som används i Norden. Alla dessa gröna byggnadsklassificeringssystem är poängbaserade.

Hur väljer man rätt produkter?

Det finns inget enkelt svar på vilka färger och beläggningar som kan användas på Green Building -byggarbetsplatser,eftersom det finns många miljöcertifikat och utsläppsklassificeringar. Även de mest använda klassificeringarna, som LEED och BREEAM, har olika scheman och kriterier för poäng för de produkter som används. Att välja en färg eller beläggning som är lämplig för Green Building beror alltid på platsen och det miljöcertifikat som används: är det en ny eller befintlig byggnad, vilken version av standarden som används, etc.

 

Det finns dock några allmänna riktlinjer som hjälper dig att uppnå certifieringspoäng för Green Building-projekt:

Sipoonranta

1. Välj färg eller beläggning med lågt VOC -innehåll

Ett av syftena med grönt byggande är att minimera VOC-utsläpp, vilket också beaktas i lagstiftningen. Lågt innehåll av VOC är nyckeln till luftkvaliteten inomhus och byggnadens välbefinnande.

  • LEED: Leta efter produkter med minimalt VOC -innehåll och emission. LEED har minimikrav för emission och VOC -innehåll (g/l) för färger och beläggningar. Erkänner M1 -certifikat som uppfyller allmänna emissionskrav för projekt som genomförs utanför USA
  • BREEAM International: Leta efter produkter som uppfyller kraven för inomhusluftkvalitet och erkänner M1 -certifierade färger och beläggningar för allmänna kriterier.
  • RTS: Leta efter produkter med M1 -emissionsklassificering.
  • WELL: Leta efter produkter som uppfyller gällande nationella VOC -innehållsregler. I WELL-projekt finns det ett prestandatest på plats för att verifiera VOC-emission efter installationen av allt material.

2. Välj utomhusfärger med värmereflekterande egenskaper

Energieffektivitet och lösningar som är utformade för att minska koldioxidutsläppen är en viktig faktor i Green Building. Vissa beläggningar erbjuder förbättrade värmereflekterande egenskaper, vilket avsevärt minskar byggnadens inomhus- och yttemperaturer. Ett intelligent takbeläggningssystem, som Tikkurilas ClimateCooler, reflekterar solstrålning, vilket minskar byggnadens energiförbrukning som är avsatt för kylbehov, till exempel luftkonditionering. Att använda ClimateCooler är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att minska byggnadsrelaterade koldioxidutsläpp, ju varmare klimat desto större effekt.

Läs mer om ClimateCooler
 

Climate cooler
durable products

3. Välj hållbara produkter som kräver minimalt underhåll

Eftersom varje ommålning ytterligare belastar miljön, tillför ett långt underhållsmålningsintervall värde för en produkt. Så, förutom att minimera skadliga ämnen, säkerställa inomhusluft av hög kvalitet och bidra till energieffektivitet, spelar beläggningar en viktig roll för resurseffektivitet-genom att tillhandahålla byggbranschprodukter som förlänger ytornas hållbarhet och livslängd.

Här för att hjälpa dig

För bästa råd när du väljer färg och beläggningar, kontakta byggprojektets miljöcertifieringskonsult. När de specifika kriterierna är kända hjälper vi på Tikkurila dig gärna att välja den optimerade produkten från vårt urval av över 300 miljömärkta produkter och förse dig med all nödvändig dokumentation!

Hör av er till oss!
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv