MED-godkända produkter

Följande av Tikkurilas produkter har MED (Marine Equipment Directive) certifikat och är därmed accepterade att användas för invändig målning av väggar och tak i fartyg.

Certifikat nr MED-D-1926 intygar att Tikkurila Oyj driver ett godkänt kvalitetssäkringssystem enligt det marina utrustningsdirektivet 96/98/EC, ändring 2012/32/EU för ytmaterial med låg flamspridning, produktions kvalitetssäkring (modul D).

Tikkurila produkter som uppfyller kraven på material med låg flamspridning och inte medför alltför stora mängder rök och giftiga produkter eller inte ger upphov till förgiftande risker vid förhöjda temperaturer och bestämmelserna i marina direktivet utrustning (96/98/EC, ändring 2012/32/EU) som gäller för ytmaterial med låg flamspridning. 

A

{"id":"33442","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}

D

{"id":"25336","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}

F

{"id":"25475","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25343","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

G

{"id":"25521","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}

M

{"id":"25351","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus"}
{"id":"25510","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Utomhus"}

O

{"id":"26916","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}

T

{"id":"25485","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"33412","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25490","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25378","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25382","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25393","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
{"id":"25494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universal"}
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv