Fontefloor PU Cem - designad för livsmedelsindustrin

Hållbar och robust golvbeläggning för krävande industrimiljöer

Betonggolv inom livsmedelsproduktion och andra industrianläggningar behöver vara både slitstarka och hygieniska. Golvytor i sådana miljöer kan utsättas för kemikaliespill, nötning och hög värme, så ytbehandlingssystemet måste kunna stå emot alla dessa och samtidigt bibehålla hög kvalitet och hygien för att skydda produkter och personal.

Fontefloor PU Cem 6-9 är en vattenburen lösningsmedelsfri hybrid-polyuretanbaserad ytbehandling särskilt avsedd för användning inom livsmedelsbranschen. Den är även ett utmärkt alternativ till anläggningar för dryckesproduktion, lagerlokaler och anläggningar inom kemikalie- och läkemedelsproduktion.

Varför välja Fontefloor PU Cem?

 • Hygieniskt och hållbart skydd – Fontefloor PU Cem är ett robust ytbehandlingssystem med enastående motståndskraft mot kemikalier och slitage. Det absorberar vare sig vätska eller smuts och är enkelt att rengöra – vilket gör det till ett idealiskt alternativ för alla betongytor med höga hygienkrav. Beläggningens prestanda påverkas inte av rengöringsmedel, hett vatten eller ånga.

 

 • Imponerande värmebeständighet – systemet har utmärkt motståndskraft mot hög värme och kontinuerlig vattenpåverkan, och kan motstå heta vätskor på upp till 120 °C samt konstanta temperaturer från –20 °C till +90 °C beroende på lagrets tjocklek.

 

 • Minimala underhållsstopp – ytorna kan användas redan 24–36 timmar efter applicering, beroende på omgivande temperatur. Tack vare att Fontefloor PU Cem ytbehandlingssystem är lösningsmedelsfritt har det diskret lukt och kan därför appliceras även när anläggningen är i drift. Kemikalieresistens kan uppnås inom 48 timmar beroende på omgivande förhållanden.

 


Har du ytterligare frågor om Drytech-produkter?

Kontakta våra experter >>

 

Appliceringsområden

 • Mejerier (mjölk- och ostbearbetning)
 • Kött-, fisk- och grönsaksbearbetning
 • Bagerier
 • Industrikök, matlagningslokaler
 • Bryggerier
 • Raffinaderier (råolja, koppar, zink, nickel, aluminium)
 • Tillverkning, paketering och forskning inom läkemedelsindustrin
 • Operationssalar på sjukhus
tikkurila industry professionals brewery istock
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv