Fontefloor PU Cem Primer

En vattenburen hybrid-polyuretanbaserad grundfärg för betong.

Fontefloor PU Cem Primer

En vattenburen hybrid-polyuretanbaserad grundfärg för betong.

Beskrivning

En vattenburen hybrid-polyuretanbaserad grundfärg för betong.


Produktegenskaper

• Fontefloor PU Cem Primer tränger väl in i betongen tack vare sin låga viskositet. • God vidhäftning i betong, säkerställer vidhäftning till efterföljande skikt. Vidhäftning till betong är 2,7 N/mm². • Används som primer i Fontefloor PU Cem-system.


Förvaring

Under tak och inte på marken, under torra förhållanden mellan +5 och +25 °C. Detta är särskilt viktigt för C-delen. Skydda mot frost även under transport.


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Rengöring av utrustning med Thinner 1061. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan primern har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Cem Primer: max. VOC < 140 g/l


Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv