Golvbeläggningar i offentliga och kommersiella byggnader

Golvbeläggningar i offentliga och kommersiella byggnader

Golv i offentliga och kommersiella miljöer som bibliotek, kontor och byggnader med blandad verksamhet får ofta tåla mycket gångtrafik, golvvalet måste vara hållbara och slittåliga samtidigt som de är estetiskt tilltalande och trevliga att gå på. Färggranna, släta, dekorativa golv föredras för att locka besökare och konsumenter – Temafloor P300 ger till och med möjlighet att använda moderna, innovativa designer som marmorering och mönsterläggning på fri hand för att öka attraktionskraften i offentliga utrymmen. Tikkurila erbjuder ett brett utbud av attraktiva, hållbara beläggningar för golv i offentliga och kommersiella miljöer, från områden som trafikeras av gaffeltruckar till fantastiska designstyrda beläggningar för butikslokaler, museer och teatrar.

Läggs snabbt och är lätta att hålla rena

Underhållsarbete måste slutföras snabbt i offentliga och kommersiella byggnader för att minimera avbrott och utebliven vinst, så snabbhärdande system med svag lukt är att föredra. Tikkurilas golvbeläggningslösningar har låga VOC-nivåer och går snabbt att applicera– Temafloor 500M är exempelvis ett M1-klassificerat beläggningssystem med svag lukt som är självutjämnande och lätt att applicera, med en plan och lättstädad yta som resultat. 

Golvbeläggningar i offentliga och kommersiella byggnader
Golvbeläggningar i offentliga och kommersiella byggnader

Rätt golvbeläggning för alla utrymmen 

Våra golvbeläggningslösningar har ett nästan obegränsat utbud av färger, inklusive skimrande metallic-effekter. Vi har också ett brett sortiment av yttexturer med ett urval av glanstal från ultramatt till högglans. Rätt yta kan ha enorm inverkan på utrymmets estetik genom att göra det mer attraktivt, harmoniskt eller iögonenfallande. I vårt utbud ingår också det M1-klassificerade, lågemitterande Cozy Floor-systemet med utmärkta ljudisolerande egenskaper som ger bättre akustik och bidrar till att göra utrymmen som bibliotek och kontor tystare och trevligare att vistas i. För specialområden som luftkonditioneringsrum, som sällan besöks och har hög risk för vattenläckage, erbjuder vi flexibla golvbeläggningar som inte spricker vilket eliminerar risken för vattenskador i bjälklag eller underliggande verksamhet. 

Hållbar ända från grunden 

Oavsett vilken av våra golvbeläggningslösningar du väljer får du enastående skydd med minimal miljöpåverkan. Vårt huvudfokus är på att utveckla lösningar som förbättrar inomhusluftens kvalitet med låga nivåer av flyktiga organiska ämnen (VOC) och reducerade utsläpp. Vårt utbud omfattar flera M1-klassificerade produkter, vattenburna beläggningar samt målningssystem som uppfyller LEED- och BREEAM-klassificeringskraven. Våra kunder litar på att vi levererar högpresterande produkter som förlänger underhållsintervallen och minskar miljöpåverkan från byggnader under deras livslängd.  

Golvbeläggningar i offentliga och kommersiella byggnader

Vill du höra mer om våra lösningar? Våra experter finns alltid här för att hjälpa dig. 

Vill du höra mer om våra lösningar?
Hör av er till oss!

System för golv som utsätts för lätt mekanisk och kemisk belastning (BC2)

PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
250

System för golv som utsätts för mellanhög mekanisk och kemisk belastning (BC3)

TC128
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
500
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
500

System för golv som utsätts för tung mekanisk och kemisk belastning (BC4)

TC177 FOR DRY CONCRETE SURFACE
TC134
PAINT SYSTEM
TOTAL DFT (µΜ)
2000
TOTAL DFT (µΜ)
2000
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv