Temafloor 500M

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxibeläggning. M1-certifierad.

EPD
M1
  • M1-certifierad
  • Hållbar, fogfri epoxibeläggning
  • Anpassningsbart skydd

Glans

  • Helblank

Beskrivning

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxibeläggning. M1-certifierad.


Produktegenskaper

• M1-Certifierad • God nötningsbeständighet • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. En separat tabell över kemikalieresistens finns att tillgå. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC våt värme. Tål inte abrupta, stora eller upprepade temperaturförändringar. • Självutjämnande ytbehandling.


Rekommenderat användningsområde

• För nya och gamla betonggolv i parkeringsanläggningar inomhus, garage, kontorslokaler, köpcentrum, restauranger och kaféer. • Även lämplig för golv som utsätts för tung mekanisk och kemisk belastning i industri och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. process- eller pappersmaskinenheter och korridorer.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: filmtjocklek 0,3 mm sträckförmåga ca 3 m²/liter filmtjocklek 0,5 mm sträckförmåga ca 2 m²/liter Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringstekniken.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029 eller 1031.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 500M: max. VOC < 500 g/l


M1-certifierad

Som en produkt utan lukt och låg VOC-halt bidrar Temafloor 500M till ett mer hälsosamt inomhusklimat samt förbättrad komfort och välbefinnande. Systemet har tilldelats emissionsklassen M1.

Product usp1prof_img
General store

Hållbar, fogfri epoxibeläggning

Temafloor 500M tål kraftiga mekaniska och kemiska påfrestningar i industri- och lagerlokaler, kommersiella anläggningar, reparationsverkstäder, osv. Den ger betonggolvet en icke-porös yta som gör rengöringen enklare och snabbare.

Product usp2prof_img
Paper factory floor

Anpassningsbart skydd

Temafloor 500M kan även brytas till vilken kulör som helst, för att ge det perfekta utseendet och känslan för det aktuella utrymmet.

Product usp3prof_img
In multiple colors
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv