Temafloor 500M

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxibeläggning. M1-certifierad.

M1

Temafloor 500M

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxibeläggning. M1-certifierad.

Glans

  • Helblank

Beskrivning

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxibeläggning. M1-certifierad.


Produktegenskaper

• M1-Certifierad • God nötningsbeständighet • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädningslösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. En separat tabell över kemikalieresistens finns att tillgå. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC våt värme. Tål inte abrupta, stora eller upprepade temperaturförändringar. • Självutjämnande ytbehandling.


Rekommenderat användningsområde

• För nya och gamla betonggolv i parkeringsanläggningar inomhus, garage, kontorslokaler, köpcentrum, restauranger och kaféer. • Även lämplig för golv som utsätts för tung mekanisk och kemisk belastning i industri och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. process- eller pappersmaskinenheter och korridorer.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: filmtjocklek 0,3 mm sträckförmåga ca 3 m²/liter filmtjocklek 0,5 mm sträckförmåga ca 2 m²/liter Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringstekniken.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Den relativa luftfuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Obs! Epoxibeläggningar har en naturlig tendens till att krita och gulna vid utomhusexponering.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumsandblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet försiktigt avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna all fett, olja, kemikalier och andra orenheter med Maalipesu rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning eller vakuumblästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. ett slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Cementbaserat avjämningsspackel: kontakta tillverkaren av spacklet för att bekräfta kompatibilitet.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029 eller 1031.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 500M: max. VOC < 500 g/l


M1-certifierad

Som en produkt utan lukt och låg VOC-halt bidrar Temafloor 500M till ett mer hälsosamt inomhusklimat samt förbättrad komfort och välbefinnande. Systemet har tilldelats emissionsklassen M1.

Product usp1prof_img
General store

Hållbar, fogfri epoxibeläggning

Temafloor 500M tål kraftiga mekaniska och kemiska påfrestningar i industri- och lagerlokaler, kommersiella anläggningar, reparationsverkstäder, osv. Den ger betonggolvet en icke-porös yta som gör rengöringen enklare och snabbare.

Product usp2prof_img
Paper factory floor

Anpassningsbart skydd

Temafloor 500M kan även brytas till vilken kulör som helst, för att ge det perfekta utseendet och känslan för det aktuella utrymmet.

Product usp3prof_img
In multiple colors
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv