EPD-verifierade produkter för professionell användning

En miljövarudeklaration (EPD_Environment Product Declaration) är ett frivilligt, transparent och väletablerat sätt att kommunicera jämförbar och oberoende verifierad information om miljöpåverkan för produkter och tjänster. Livscykelanalys (LCA_Life Cycle Assessment) verktyg används för att bearbeta data. 

Miljövarudeklarationer hjälper arkitekter, föreskrivare, byggentreprenörer etc. att jämföra miljöpåverkan för byggprodukter och material. Det blir allt viktigare när det finns projekt som behöver uppfylla kriterierna för t.ex. LEED och BREAM. 

Med Miljövarudeklarationer kan vi erbjuda mer transparent information om miljöpåverkan av våra färger och beläggningar för att bygga hållbara städer och samhällen i framtiden. Vi fortsätter vårt arbete mot hållbar utveckling då vi strävar efter att ha en positiv inverkan på boendemiljön och människors välbefinnande. 

F

{"id":"25509","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Lack","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betong","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Floors & concrete","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Vatten"}
{"id":"25345","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Täckfärg","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betong","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Floors & concrete","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Vatten"}
{"id":"26460","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Täckfärg","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betong","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Floors & concrete","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Vatten"}

T

{"id":"25385","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Inomhus","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Täckfärg","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"Betong","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Floors & concrete","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Lösningsmedelsfri"}
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv