Fontefloor EP 100

En tvåkomponents vattenburen epoxifärg.

EPD
M1
CE
  • Universalfärg
  • M1-godkänd färg
  • Lätt att använda

Glans

  • Blank

Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen epoxifärg.


Produktegenskaper

• För målning av nya, gamla eller tidigare målade betongytor. • Även lämplig för målning av betongväggar. • Fontefloor EP 100 har emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. • Uppfyller testkraven för dekontaminering (FRP < 15 000) i enlighet med standard ISO 8690:1988 (STUK-YTO-TR-210).


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för målning av golv som utsätts för måttlig kemisk och mekanisk belastning i industrianläggningar, lagerutrymmen, verkstäder, etc.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: Grundning 5–7 m²/l Toppmålning 7–10 m²/l Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Vatten


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Obs! Denna täckfärg har en naturlig tendens att krita, missfärga eller gulna ojämnt. Vi rekommenderar att man använder en polyuretanbaserad täckfärg när det ställs höga estetiska krav på kulörens utseende.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Vatten. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan färgen har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor EP 100: max. VOC < 140 g/l


Universalfärg

Fontefloor EP 100 rekommenderas för måttliga mekaniska och kemiska påfrestningar i industrianläggningar, verkstäder och lagerutrymmen såväl som i sjukhus och läkemedelsindustrin, som golvbeläggning. Fontefloor EP 100 är även lämplig för fuktig betong.

Product usp1prof_img
Multi-purpose paint

M1-godkänd färg

Produkten har M1-klass med avseende på materialemissioner hos byggnadsmaterial för inomhusbruk och avger extremt låga nivåer av föreningar till miljön.

Product usp2prof_img
Hospital concrete floors

Lätt att använda

Grundmålning och målning kan göras med samma produkt. Lätt att applicera med rulle. Vatten används för förtunning och rengöring av verktyg.

Product usp3prof_img
Easy to use
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv