Tikkurila Drytech - funktionella ytbehandlingar med mikroporstruktur

Det finns många områden som behöver skyddas mot fukt, kondens och buller. Tikkurila kan nu erbjuda Tikkurila Drytech-produkter som hållbara och användarvänliga lösningar för såväl yrkesverksamma som industrier och konsumenter för att lösa problem relaterade till mögel, kondens, buller och asbest. 

Tikkurilas Drytech-produkter är en serie funktionella ytbehandlingar baserade på en unik teknik med mikroporstruktur. Det centrala i skyddsprincipen är de fysiska processer som uppstår i mikroporer – exempelvis ansamling och förångning av vatten. Dessutom erbjuder vissa av ytbehandlingarna isolering, ljuddämpning och inneslutning av asbest. 

Huvudsakliga funktionsegenskaper hos ytbehandlingar med mikroporstruktur 

  • Absorberar kondensvatten
  • Fördelar vatten över det ytbehandlade området 
  • Bryter ytspänningen
  • Påskyndar avdunstning tack vare den utökade ytan 
  • Isolerar

 

Alla Tikkruila Drytech-produkter är vattenburna och uppfyller relevanta EU-förordningar beträffande hälsa och säkerhet. Det finns ett brett användningsområde, allt från bostadshus, källare och garage till industrianläggningar, idrottsarenor, stora parkeringshus och lagerlokaler. 

Enkomponentsprodukterna är enkla att använda och påföra med pensel, roller eller sprutverktyg. Det finns även varianter för industriella appliceringslinjer.  

 

Har du frågor angående våra Tikkurila Drytech-produkter? Vänd dig till våra experter >>

 

har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv