Climate cooler

ClimateCooler – energismart behandling för yttertak

Snabba fördelar, långsiktiga lösningar 

Miljöreglerna blir allt strängare över hela världen. Samtidigt förväntar sig konsumenter lösningar som är miljövänliga. Energineutrala hus byggs, men det befintliga fastighetsbeståndet står fortfarande för 40 procent av de totala koldioxidutsläppen globalt sett. Det sägs att kalla yttertak är ett av de snabbaste sätten till lägst kostnad för att minska våra koldioxidutsläpp och påbörja det svåra arbetet att bromsa klimatförändringarna. Tikkurila erbjuder nu ett intelligent takbeläggningssystem som reflekterar solens strålar tillbaka ut i atmosfären. Intelligent takbeläggning minskar behovet av luftkonditionering och har positiv effekt på inte bara miljön, utan även inomhusklimatet i huset – samtidigt som elräkningen sänks.

Det tar vanligtvis flera år innan energibesparingslösningar börjar betala sig, men Tikkurila ClimateCooler har omedelbar effekt. Investeringen är förhållandevis liten, sett till både tid och pengar, vilket innebär att det nya takbeläggningssystemets energibesparande egenskaper snabbt omsätts i konkreta besparingar. Merparten av solens värmestrålar är infraröd strålning (IR). ClimateCooler reflekterar i genomsnitt upp till 80 procent av solens IR-strålning jämfört med ett vanligt, svart asfalttak. Exakt hur stor reflektionen blir beror på färgsystemet, färgen på ytbehandlingen och typen av tak och takläggningsmaterial. Ju varmare klimat, desto större effekt!

ClimateCooler – energismart behandling för yttertak

Unikt produktsortiment 

Tikkurila ClimateCooler är en vattenburen takbeläggning som reflekterar solens strålar. Användning av den här ytbehandlingen är ett smart sätt att hantera energiförbrukningen i fastigheter, spara pengar – och värna om miljön. Tikkurila ClimateCooler takbeläggningssystem har en dokumenterad effekt som fastställts av internationellt erkända laboratorier. “Cool Roof Paint” är baserad på en teknik som ger ytan möjlighet att reflektera solens värmestrålning. Samtidigt förbättras takets allmänna kvalitet, livslängd och funktionalitet avsevärt. Tak behandlade med ClimateCooler har lägre temperatur och kräver därmed mindre energi för kylning av den luft som kommer in i byggnadens luftkonditioneringssystem. Behandling med ClimateCooler minskar behovet av kylning och ger ekonomiska besparingar.

ClimateCooler är en "Cool Roof" målarfärg som an reflektera upp till 80% av solstrålarna
ClimateCooler är en ”Cool Roof Paint” med egenskaper som ger ytan möjlighet att reflektera upp till 80 procent av solens strålar.
  • Kostnaden för att kyla byggnader minskar avsevärt.
  • Takytan håller längre, eftersom den inte utsätts för omfattande värme utifrån.

ClimateCooler-behandling är samtidigt fördelaktig för klimatet. Minskad kylning innebär större besparingar och mindre koldioxid.

 

Två produktfamiljer – Uni och Flex 

Tikkurilas ClimateCooler-produkter erbjuds i två familjer – Uni och Flex. Båda två ger samma fördelar när det gäller reflektion av solens strålar, och de är tillgängliga i samma färger: svart, ljusgrå, mörkbrun, tegelröd, vit och antracitgrå. Skillnaden ligger huvudsakligen i användningsområdena.

Produkterna i Uni-familjen har en matt glansgrad och är avsedda för de mest vanliga taktyperna, exempelvis betongpannor, fibercement och ytbehandlade plåttak. Produkterna i Flex-familjen är också matta, men lämpar sig mer för behandling av nedbrutna tak och platta tak belagda med t.ex. asfaltsduk. Det beror på att Flex-produkterna har högre elasticitet och har utvecklats särskilt för svåra underlag.

 

ClimateCooler Catalyst – Ett intelligent takbeläggningssystem

Tikkurila ClimateCooler Catalyst-produkterna besitter samma egenskaper som ClimateCooler-produkterna. De lämpar sig också för samma användningsområden, men med en klar fördel: De kan bryta ner skadliga kväveoxidföreningar, från t.ex. avgaser, till ofarliga nitrater (salter) – tack vare en katalytisk process. För närvarande är färgutbudet begränsat till vit. ClimateCooler Catalyst-ytbehandlingen finns med i 2015 års utgåva av ”Sustainia100”, en årlig guide till 100 innovativa lösningar från hela världen som presenterar tillgängliga projekt, satsningar och tekniker (www.sustainia.me/solutions). ClimateCooler Catalyst-ytbehandlingen har utsetts till en av världens 100 främsta hållbara lösningar och valts ut som ledare för utvecklingen inom hållbar innovation i guidens avsnitt om byggnader.

 

Superior ClimateCooler fördelar

  • Lägre temperatur på takytan
  • Förbättrat inomhusklimat
  • Lägre energiförbrukning för kylning av byggnader
  • Lägre koldioxidutsläpp
  • Goda bindningsegenskaper
  • Förlänger takets livslängd med många år
Applying Climate Cooler
Do you have further questions about ClimateCooler?

Contact us

Se hur ClimateCooler fungerar

Learn how to apply Tikkurila ClimateCooler and watch the video guide

How to treat the roof with ClimateCooler
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv