ClimateCooler Flex Topcoat

Flexibel värmereflekterande, vattenburen, modifierad akrylatfärg.

  • Lägre temperatur på takytan
  • Lägre energiförbrukning för kylning av byggnader
  • Förlänger takets livslängd med många år
  • 808
  • 4 m²/l
  • 6 m²/l
  • 4 h
  • 1 h
Beskrivning

Flexibel värmereflekterande, vattenburen, modifierad akrylatfärg.


Produktegenskaper

Målning av tak. Används som ett system med ClimateCooler Flex Primer.


Rekommenderat användningsområde

Takdukar av asfalt och fibercement. Obs! Kan även appliceras på platta tak utan vattenansamling


Täckförmåga

4–6 m²/l.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara fast och torr, lufttemperaturen måste vara minst +8 °C, och den relativa fuktigheten måste understiga 80 %. Schemalägg målningsarbetet så att färgfilmen är torr före kvällsdaggen. Måla inte om det föreligger risk för regn.


Förberedelse av ytan

Rengör ytorna från smuts, damm, mossa och lavar. Använd högtryckstvätt, undvik att skada underlaget och strukturerna. Applicera vid behov ClimateCooler Cleaner rengöringslösning enligt anvisningarna. Vid hantering av ytor som innehåller asbest, ska beslutet från statsrådet angående arbete med asbest nr 1380 och 1994 följas tillsammans med de relaterade förordningarna 318/2006 och 863/2010.


Målning

Första strykningen:

Blanda färgen ordentligt före användning. Applicera ett eller två skikt ClimateCooler Flex Topcoat, total våtfilmstjocklek 170–180 µm. Obs! Undersök takets och takkonstruktionens tillstånd innan arbetet påbörjas. Produkten innehåller filmskyddande medel, så därför bör inte regnvatten från taket användas till växtbevattning eller tvagning det första året efter målning. Produkten är inte lämplig för tegelpannor.


Underhållsmålning:

Ytor målade med ClimateCooler Flex Topcoat kan underhållsmålas med samma system.


Underhållsinstruktioner

Hantera den målade ytan försiktigt eftersom produkten vid normala förhållanden uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter cirka fyra veckor. Ytan får sin slutliga hårdhet och tålighet efter cirka 4 veckor. Tidigast 1 månad efter applicering kan ytan rengöras med ClimateCooler Cleaner (blandningsförhållande 1 del rengöringsmedel i 50 delar vatten).


VOC

(katt A / i) 140g / l (2010) ClimateCooler Flex Topcoat innehåller VOC max. 140 g / l


Lägre temperatur på takytan

ClimateCooler Flex reflekterar upp till 80 % av solens IR-strålning jämfört med ett svart asfalttak. Strålningen sänker ytans temperatur och gör taket till ett så kallat ”svalt tak”.

Product usp1prof_img
Lower temperature on the roof surface

Lägre energiförbrukning för kylning av byggnader

Tak behandlade med ClimateCooler Flex har lägre temperatur, vilket kräver mindre energi för kylning av den luft som kommer in i byggnadens luftkonditioneringssystem. Behandling med ClimateCooler minskar behovet av kylning och ger ekonomiska besparingar.

Product usp2prof_img
Lower energy consumption for cooling down buildings

Förlänger takets livslängd med många år

Ytor som behandlats med ClimateCooler Flex håller längre eftersom de förblir svala och inte utsätts för extrema temperaturer.

Product usp3prof_img
Extends the service life of the roof with many years
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv