Beläggningssystem för cykel- och gångvägar.

Beläggningssystem för cykel- och gångvägar

Gångbroar och i gångtunnlar, beläggs vanligen med asfalt, men det kan ofta vara mer ekonomiskt att använda en polymerliknande beläggning.

Tikkurilas utbud av polymerliknande beläggningar har flera fördelar jämfört med asfalt: de kan vara färgglada och ha halksäkra ytor, de är lättare än asfalt vilket innebär lägre belastning på ex. bro-konstruktioner.

Beläggningssystem för cykel- och gångvägar.

Ett säkrare ställe att cykla och gå på med Tikkurila’s beläggningssystem

Beläggningar måste vara mycket slitstarka och ha hög kemikalieresistens för att skydda mot bla. vägsalt. De måste också vara vattenfasta och tåla temperaturväxlingar samt UV-ljus för att skydda betong och stål från yttre påfrestningar. För att ge gång- och cykelvägar extra slitstyrka och ökad säkerhet när det regnar kan ytor beläggas med en halksäker yta, t.ex. Tikkurilas Temafloor Traffic-målningssystem. Detta hållbara, halksäkra polyuretanbaserade system står emot UV-ljus, nötning, tunga laster och saltning, och har även utmärkta dynamiska och statiska spricköverbryggningsegenskaper.

Hållbart skydd

Våra beläggningslösningar för gång och cykelvägar ger bästa möjliga skydd för behandlade ytor och förlänger livslängden för belagda material och minskar samtidigt negativ miljöpåverkan. Vi fokuserar på att utveckla lösningar med låga nivåer av flyktiga organiska ämnen (VOC) och reducerade utsläpp så att de blir säkrare i alla led.

Vårt stora utbud av ytskyddsbeläggningar omfattar M1-klassificerade, lågemitterande beläggningssystem samt målningssystem som uppfyller LEED- och BREEAM-klassificeringskraven. 

Beläggningssystem för cykel- och gångvägar.

Vill du veta mer om våra ytbehandlingar? Tikkurilas experter hjälper dig att hitta rätt produkter och lösningar.

VILL DU VETA MER OM VÅRA LÖSNINGAR?
Hör av er till oss!
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv