Temafloor PU

En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkomponents polyuretanfärg.

CE

Temafloor PU

En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkomponents polyuretanfärg.

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkomponents polyuretanfärg.


Produktegenskaper

• För nya och gamla betong- och asfaltgolv som utsätts för mekanisk och kemisk belastning. • God nötningsbeständighet. • Töjbar cirka 60 %. • Tål vatten, oljor, fetter, kemikalier och utspädda lösningar av icke-oxiderande syror samt alkali- och saltlösningar. Tål endast tillfälliga stänk av oxiderande syror och blekmedel. • Tål +80 ºC torr värme. Tål inte plötsliga temperaturförändringar. • God slagtålighet. • Självutjämnande, ska appliceras med en sågtandad spackel eller stålspackel.


Rekommenderat användningsområde

• Rekommenderas för industri- och lageranläggningar, verkstäder, t.ex. lufthanteringsenheter, process- eller pappersmaskinenheter och korridorer.


Täckförmåga

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod. Filmtjocklek 1 mm sträckförmåga ca 1 m²/liter, och filmtjocklek 2 mm sträckförmåga ca 0,5 m²/liter.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 70 %.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1061.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU: max. VOC < 500 g/l


Lösningsmedelsfri polyuretanbeläggning

Temafloor PU är en självutjämnande polyuretanbeläggning. Den tål mekaniska och kemiska påfrestningar i industriella anläggningar, lagerlokaler, osv.

Product usp1prof_img
Warehouse

Stort utbud av kulörer

Temafloor PU kan användas för nya och äldre betonggolv samt asfaltgolv. Det är en nyanserbar färg som kan nyanseras i många olika kulörer. Obs! Denna produkt gulnar vid exponering av UV strålning. För utrymmen vid stora fönsterpartier och portar eller andra utrymmen där UV ljus kan ta sig in rekommenderas Temafloor PU-UV / Temafloor PU-UV Color som täckfärg.

Product usp2prof_img
Walkway

Tillförlitlig och lätt att rengöra

Temafloor PU har god nötningsbeständighet och tål kemikalier och värme. Beläggningen bildar en hållbar, fogfri yta som är lätt att rengöra. Temafloor PU varken krymper eller spricker.

Product usp3prof_img
Painted track
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv