Temafloor 400

En tvåkomponents lösningsmedelsfri universal epoxiklarplast.

CE

Temafloor 400

En tvåkomponents lösningsmedelsfri universal epoxiklarplast.

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri universal epoxiklarplast.


Produktegenskaper

• Används som bindemedel för Temafloor 4000 spackel och epoxibetong. • Används även som topplack över Temafloor-beläggningar och spackel. • Fylld med sand är den även lämplig för att laga betonggolv.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig för dammbindning och grundmålning av nya och gamla betonggolv under Temafloor-beläggningar.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: Grundfärg 5–8 m²/l och täckfärg 6–10 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Obs! Epoxi har en naturlig tendens att krita, missfärga eller gulna ojämnt. Vi rekommenderar att man använder en polyuretanbaserad täckfärg när det ställs höga estetiska krav på kulörens utseende.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning eller vakuumblästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 400: max. VOC < 500 g/l


Universal epoxiklarplast

Temafloor 400 är en utmärkt produkt för dammbindning och grundmålning av nya och gamla betonggolv, speciellt där det krävs lösningsmedelsfria och luktfria produkter. Lacken kan användas för lagning om den fylls med sand.

Product usp1prof_img
Good for dust binding

Lämplig för grund- och topplack samt som komponent i spackel.

Temafloor 400 är en huvudkomponent i Temafloor 4000 slipspackel. Temafloor 400 kan även appliceras över Temafloor-beläggningar och -avjämningsspackel. Den kan användas med mosaikflingor som en topplack för att öka halkskyddsegenskaperna.

Product usp2prof_img
Can be used to fill cracks
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv