Temafloor PU-UV Color

En lösningsmedelsfri, brytbar, flexibel och väderbeständig tvåkomponents polyuretanfärg.

M1
  • Brett spektrum av kulörer
  • Utmärkt UV-beständighet
  • Lätt att applicera

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En lösningsmedelsfri, brytbar, flexibel och väderbeständig tvåkomponents polyuretanfärg.


Produktegenskaper

• Utmärkt UV-beständighet. • Avsedd för användning som UV-beständig täckfärg på golv i t.ex. parkeringsdäck och andra områden som utsätts för direkt solljus. • Tål mekanisk och kemisk belastning. • Självutjämnande, ska appliceras med en tandad spackel eller justerbar raka. • M1-klassificering för lågemitterande byggmaterial har beviljats ​​av Finlands byggnadsinformationsstiftelse RTS.


Rekommenderat användningsområde

• Ljuddämpande, krymper inte och spricker inte.


Täckförmåga

Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets jämnhet samt av appliceringstekniken. Filmtjocklek 0,3 mm sträckförmåga ca 3,3 m²/liter Filmtjocklek 1,0 mm sträckförmåga ca 1 m²/liter


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning

Första strykningen:

Tandad eller justerbar stålspatel


Rengöring av verktyg

Thinner 1061


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PU-UV: max. VOC < 500 g/l


Brett spektrum av kulörer

Temafloor PU-UV Color är brytbar och ger designern så gott som fria händer vid val av utseende.

Product usp1prof_img
Parking garage

Utmärkt UV-beständighet

Temafloor PU-UV Color har utmärkt beständighet mot UV-ljus samt mekanisk och kemisk belastning. Färgen ger betonggolvet en slät och stark yta.

Product usp2prof_img
Stadium

Lätt att applicera

Temafloor PU-UV Color går snabbt och enkelt att lägga på och är även enkel att renovera. Produkten är mer tidsbesparande än konventionella golvlösningar.

Product usp3prof_img
Parking garage
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv