ClimateCooler Flex Primer

En vattenburen, flexibel och värmereflekterande akrylatmodifierad grundfärg.

  • En unik grundfärg som ska användas med ClimateCooler Flex-systemet
  • 808
  • 4 m²/l
  • 6 m²/l
  • 3 h
  • 1 h
Beskrivning

En vattenburen, flexibel och värmereflekterande akrylatmodifierad grundfärg.


Produktegenskaper

Grundmålning av tak före beläggning med ClimateCooler Flex Topcoat eller ClimateCooler Catalyst.


Rekommenderat användningsområde

Takbeklädnader av asfalt och fibercement. Obs! Kan även användas för platta tak utan vattenansamling.


Täckförmåga

4–6 m²/l.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Appliceringsförhållanden

Ytan som ska målas måste vara solid och torr, lufttemperaturen måste vara minst +8 °C, och den relativa fuktigheten måste understiga 80 %. Schemalägg målningsarbetet så att färgfilmen är torr innan kvällsdaggen. Måla inte om det föreligger risk för regn.


Förberedelse av ytan

Rengör ytorna från smuts, damm, mossa och lavar. Använd högtryckstvätt, undvik att skada underlaget och strukturerna. Tvätta vid behov taket med ClimateCooler Cleaner rengöringslösning i enlighet med anvisningarna.


Målning

Första strykningen:

Blanda grundfärgen noggrant före användning. Applicera våtfilmstjockleken 150–175 µm i ett skikt: Grundfärgen kan spädas 5–10 % med vatten utifrån substratets porositet.


VOC

(kat. A/i) 140 g/l (2010) ClimateCooler Flex Primer har en maximal VOC-halt på 140 g/l


En unik grundfärg som ska användas med ClimateCooler Flex-systemet

Grundfärgen ingår i ClimateCooler Flex-systemet.

Product usp1prof_img
A unique primer to be used for the ClimateCooler Flex system
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv