Fontedur FL Matt

En tvåkomponents vattenburen polyuretanlack.

EPD
M1
CE
  • Matt finish med vattenburen produkt
  • Del av ett designkoncept
  • Huvudsakliga fördelar

Glans

  • Matt

Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen polyuretanlack.


Produktegenskaper

• M1-certifierad • Kan färgbrytas i semi-transparanta grå kulörer i färgkartan Pro Grey.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig att användas som topplack för Fontefloor och Temafloor epoxi- och polyuretangolv. • Kan även användas för dammbindning, gör inte att betongytor mörknar.


Täckförmåga

Obehandlad betong 7–12 m²/l Topplackering 10–20 m²/l Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet.


Förtunning

Vatten


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Vatten.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontedur FL Matt: max. VOC < 140 g/l


Matt finish med vattenburen produkt

Lacken Fontedur FL Matt ger en matt finish. Den kan även appliceras direkt på betong för dammbindning när ett naturligt betongutseende önskas. Den kan också användas med mosaikflingor.

Product usp1prof_img
Matt finish with water-borne produt

Del av ett designkoncept

Den kan brytas för att skapa semi-transparenta grå kulörer enligt färgkartan Pro Grey (TVT 5140–5154). Med hjälp av denna lack och din fantasi kan du skapa unikt designade golv till restauranger, barer, kafeterior, shoppingcentra och andra affärslokaler.

Huvudsakliga fördelar

• Den behandlade ytan är lätt att hålla ren • Miljö- och användarvänlig • Lacken är genomtränglig för vattenånga. • M1-godkänd produkt • Brytbar. 15 kulörer från Pro Grey-färgkartan.

Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv