Temafloor 210 Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarlack.

CE

Temafloor 210 Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarlack.

Glans

  • Högblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxiklarlack.


Produktegenskaper

• God motståndskraft mot nötning, oljor och fett. • Även för dammbindning och grundmålning av nya och gamla betonggolv före påföring av Temafloor epoxibeläggning och spackel, speciellt där det krävs produkter som är fria från lösningsmedel och som är luktfria. • Kan användas som topplack i Mosaic golvsystem. • Fylld med sand är den även lämplig för att laga betonggolv.


Rekommenderat användningsområde

• Används som bindemedel för Temafloor 4000 Compact spackel. • Även lämplig som topplack på betonggolv inomhus.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: grundfärg 5–8 m²/l och täckfärg 6–10 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Obs! Epoxi har en naturlig tendens att krita, missfärga eller gulna ojämnt. Vi rekommenderar att man använder en polyuretanbaserad täckfärg när det ställs höga estetiska krav på kulörens utseende.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av maskinell slipning, vakuumgrittblästring eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Avlägsna gammalt flagnande färgskikt genom slipning eller vakuumblästring. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 210 Clear: max. VOC < 500 g/l


Lösningsmedelsfri epoxiklarlack

Temafloor 210 Clear är en lösningsmedelsfri lack som används för dammbindning, grundmålning och topplackering, speciellt där det krävs lösningsmedelfria och luktfria produkter. Lacken kan användas för lagning om den fylls med sand.

Product usp1prof_img
Concrete Floor

Högkvalitativ finish

Temafloor 210 Clear används i stor omfattning och är av högsta kvalitet. Den har god nötningsbeständighet och tål oljor och fett. Lacken bildar en blank, jämn finish som inte gulnar lika lätt som en vanlig epoxiklarplast. Temafloor 210 Clear kan appliceras med mosaikflingor som en topplack.

Product usp2prof_img
Design floor lacqour
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv