Temafloor 25 Clear

En enkomponents fukthärdande polyuretanbaserad grund- och topplack.

CE

Temafloor 25 Clear

En enkomponents fukthärdande polyuretanbaserad grund- och topplack.

Glans

  • Helblank

Beskrivning

En enkomponents fukthärdande polyuretanbaserad grund- och topplack.


Produktegenskaper

• Lätt att applicera tack vare att den är enkomponent. • Temafloor 25 Clear är dammbindande och hindrar föroreningar från att absorberas av ytan. • För topplackering av mosaikgolv. • Utmärkt nötningsbeständighet.


Rekommenderat användningsområde

• För klarlackering av betong, asbestcement och andra mineralgolv.


Täckförmåga

Stäckförmågan på betonggolv är i genomsnitt 4–7 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedel


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +5 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten ska vara 50–90 %.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av slipning med elverktyg eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Slipa bort det gamla flagnande färgskiktet. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1061.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat. A/i) 500 g/l (2010) Temafloor 25 Clear: max. VOC < 500 g/l


Torkar snabbt då den är fukthärdande

Temafloor 25 Clear är lätt att applicera och torkar fort. Lacken används mest för dammbindning och grundmålning, men även för topplackering med mosaikflingor.

Product usp1prof_img
Production Facility

Fungerar vid låga temperaturer

Temafloor 25 Clear kan appliceras vid låga temperaturer, och den relativa luftfuktigheten bör vara 50–90 %.

Product usp2prof_img
Design floor
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv