HydroBlock WB

Vattenburet impregneringsmedel.

  • Effektiv impregnering
  • Förbättrar hållfastheten
  • Ej filmbildande
  • 858
  • 4 m²/l
  • 8 m²/l
Beskrivning

Vattenburet impregneringsmedel.


Produktegenskaper

HydroBlock WB är ett transparent vattenburet impregneringsmedel som penetrerar väl in i substratet och reagerar kemiskt med underlaget. Mycket lämpligt för “täta“ mineralytor. Det skapar en vattenavvisande yta som förhindrar kapillärgenomträngning av regn och vattenstänk i strukturen. Låter vattenånga inifrån strukturen passera igenom. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta. Bildar ingen ytlig film. Minskar tillväxten av alger, förekomsten av grön missfärgning och förhindrar frostskador.


Rekommenderat användningsområde

Typiska tillämpningar är hus, kommersiella byggnader, industri, lager, fasader, takplattor och stenläggningar. För de flesta mineralmaterial såsom tegel, kalciumsilikattegel, luftbetong, betong, exponerad aggregatbetong, samt puts- och mineralpaneler.


Täckförmåga

4-8 m²/l Faktiskt sträckförmåga beror på appliceringsmetod och materialets form och yta.


Förtunning

Vatten


Appliceringsmetod

spruta, pensel, roller


Förvaring

Måste skyddas från frost. Bör inte förvaras i temperaturer över +30 °C.


Appliceringsförhållanden

Temperaturen måste vara mellan 5–30 °C och den relativa luftfuktigheten < 85 % RH.


Förberedelse av ytan

Rengör ytorna från smuts, damm och salter. Rengör ytan med Iso A-Clean enligt bruksanvisningen. Ytan måste vara helt torr, ren och absorberande för att säkerställa god inträngning.


Målning

Första strykningen:

Blötlägg ytan med HydroBlock WB till mättnadspunkt genom att använda en vått-i-vått-teknik. HydroBlock WB måste appliceras i en behandling i 1-2 "lager" vått i vått för bästa resultat. Undvik att applicera produkten i stark vind eller regn, eftersom det kan orsaka märken eller fläckar. Impregneringsmedel (hydrofoba lösningsmedel) kan inte tränga igenom en yta som redan behandlats med en vattenavvisande produkt. Vätska som inte absorberas kan orsaka fläckar på ytan. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort. Eventuella stänk måste torkas bort från fönster omedelbart. Täck alla fönster innan du applicerar HydroBlock WB. Nygipsade eller nyputsade väggar måste vara helt härdade och torra innan HydroBlock WB appliceras. Utför alltid en provmålning för att säkerställa att produkten och ytorna är kompatibla.


Underhållsmålning:

Underhållsbehandlingen för en yta behandlad med Hydroblock WB är Hydroblock WB. Underlaget måste vara tillräckligt vattenabsorberande och eventuella tidigare behandlingar kan påverka framgången för behandlingen.


Rengöring av verktyg

Rengör verktygen med vatten och rengöringsmedel direkt efter användning.


Effektiv impregnering

Hög "vattenpärlnings"-effekt. Låter vattenånga inifrån strukturen passera igenom. Minskar förekomsten av salter som rör sig mot strukturens yta. Bildar ingen en ytlig film. Minskar tillväxten av alger och förekomsten av grön missfärgning. Förhindrar frostskador.

Product usp1prof_img
Master solution

Förbättrar hållfastheten

Förhindrar saltutfällning och frostskador

Product usp2prof_img
Master solution

Ej filmbildande

Hydroblock WB kan fungera som ett osynlig skydd för en mängd olika mineralytor, såsom betong, tegelstenar, takplattor, puts och mineralskivor.

Product usp3prof_img
Master solution
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv