Fontefloor PU Matt

En tvåkomponents vattenburen polyuretanfärg som ger en mysighetsfaktor i offentliga utrymmen.

M1

Fontefloor PU Matt

En tvåkomponents vattenburen polyuretanfärg som ger en mysighetsfaktor i offentliga utrymmen.

Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen polyuretanfärg som ger en mysighetsfaktor i offentliga utrymmen.


Produktegenskaper

• Ingår i Tikkurila Cozy Floor-systemet. • M1-klassifiserad. M1-klassificeringen förbättrar luftkvaliteten inomhus. Tack vare den extremt låga VOC-halten garanterar Fontefloor PU Matt en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor. • Fontefloor PU Matt är nyanserbar, kulöralternativen ger designern så gott som fria händer. Ytbehandlingen kan ge ett unikt slutresultat. • Tack vare en hög UV-beständighet bibehåller Fontefloor PU Matt sin kulör och glans även i lokaler med stora fönster. Matt finish förhöjer rummets mysighetsfaktor.


Rekommenderat användningsområde

• Kan användas direkt på betong.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: Grundmålning: 7–12 m2/l Täckmålning: 10–20 m2/l Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringstekniken.


Appliceringsförhållanden

Den relativa luftfuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 70 %.


Förberedelse av ytan

Ny betong Avlägsna cementhud med hjälp av slipning med elverktyg eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet försiktigt avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med Maalipesu rengöringsmedel. Slipa bort det gamla flagnande färgskiktet. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. ett slipverktyg. Ta bort löst material och damm.


Målning

Första strykningen:

Roller


Rengöring av verktyg

Vatten. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan färgen har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Matt: max. VOC < 140 g/l


M1-klassad

Fontefloor PU Matt är M1-klassificerad, vilket förbättrar luftkvaliteten inomhus. Färgen garanterar en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor.

Product usp1prof_img
M1 classified

Matt utseende

• Tack vare en hög UV-beständighet bibehåller PU Matt sin kulör och glans även i lokaler med stora fönster. Det matta utseendet ger golvet en jämn och vacker finish.

Product usp2prof_img
Matt appearance

Brett spektrum av kulörer

Fontefloor PU Matts många olika kulöralternativ ger designern så gott som fria händer. Ytbehandlingen kan ge ditt golv ett unikt utseende som håller länge.

Product usp3prof_img
Wide spectrum of colors
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv