Fontefloor PU Matt

En tvåkomponents vattenburen polyuretanfärg.

EPD
M1
  • M1-klassad
  • Matt utseende
  • Brett spektrum av kulörer
Beskrivning

En tvåkomponents vattenburen polyuretanfärg.


Produktegenskaper

• Ingår i Tikkurila Cozy Floor-systemet. • Kan användas som topplack på ex. Fontefloor EP 100 i utrymmen med måttlig mekanisk belastning. • M1-klassificeringen för lågemitterande byggmaterial har beviljats ​​av Finlands byggnadsinformationsstiftelse RTS. M1-klassificeringen förbättrar luftkvaliteten inomhus. Tack vare den extremt låga VOC-halten garanterar Fontefloor PU Matt en hälsosam miljö på exempelvis: sjukhus, skolor och förskolor. • Fontefloor PU Matt är nyanserbar, kulöralternativen ger designern så gott som fria händer. • Tack vare en hög UV-beständighet bibehåller Fontefloor PU Matt sin kulör även i lokaler med stora fönster.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: Grundmålning: 7–12 m2/l Täckmålning: 10–20 m2/l Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringstekniken.


Förtunning

Vatten


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning

Första strykningen:

Använd en högkvalitativ, korthårig roller med rundade kanter.


Rengöring av verktyg

Vatten. Utrustningen ska rengöras omedelbart efter användning, innan färgen har torkat.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Matt: max. VOC < 140 g/l


M1-klassad

Fontefloor PU Matt är M1-klassificerad, vilket förbättrar luftkvaliteten inomhus. Färgen garanterar en hälsosam miljö på sjukhus, skolor och förskolor.

Product usp1prof_img
M1 classified

Matt utseende

• Tack vare en hög UV-beständighet bibehåller PU Matt sin kulör och glans även i lokaler med stora fönster. Det matta utseendet ger golvet en jämn och vacker finish.

Product usp2prof_img
Matt appearance

Brett spektrum av kulörer

Fontefloor PU Matts många olika kulöralternativ ger designern så gott som fria händer. Ytbehandlingen kan ge ditt golv ett unikt utseende som håller länge.

Product usp3prof_img
Wide spectrum of colors
Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv