Temafloor PAS Clear

En tvåkomponents lösningsmedelsfri snabbtorkande polyaspartisk klarplast.

Beta
M1
  • Extremt snabbhärdande
  • M1-klassad
  • Hållbar och UV-beständig
Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri snabbtorkande polyaspartisk klarplast.


Produktegenskaper

• Snabbtorkande och UV-beständig. • Lämplig för primering av nya och gamla betonggolv under Temafloor PAS-system och Temafloor PU-beläggningar. • Används som bindemedel och topplack på Temafloor PAS-färgsandssystem. • Fylld med sand är den även lämplig för att laga betonggolv. • Tål varmvatten upp till 90°C.


Rekommenderat användningsområde

• För professionell användning i industri-, service- och offentliga anläggningar inklusive livsmedelsanläggningar (utan direktkontakt med livsmedel) och inom sjukvården. Även lämplig för utomhusapplikationer.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Underlagets relativa fuktighet bör inte överstiga 97%. Fuktigheten i betongen bör vara under 4 viktprocent. Arbetsytan, luften och materialet bör hålla minst +15°C under applicering och härdning. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 80%.


Förberedelse av ytan

Ta bort fett, olja och andra föroreningar innan du slipar. Ta bort cementhud och/eller flagande färg genom slipning, fräsning eller blästring. Välj den metod som är bäst lämpad för arbetsplatsen. Rengör eventuella håligheter och ta bort löst och sprött material. Öppna sprickor med ex. spårsåg. Efter mekaniskt förarbete avlägsnas noggrant löst material och damm med dammsugare. Underlaget måste ha en draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Vid produktapplicering på cementbaserade avjämningsmassor skall först dess kompatibilitet med härdplast kontrolleras.


Målning Rengöring av verktyg

Rengör verktyg med Förtunning 1048 eller 1061


VOC

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010) Temafloor PAS Clear: max. VOC < 1 g/l


Extremt snabbhärdande

Temafloor PAS Clear är ett extremt snabbhärdande golvbeläggningssystem för endagsappliceringar. Ett perfekt val för platser där minimalt stilleståndstid är en prioritet.

M1-klassad

Temafloor PAS Clear är M1-klassad av Finska Byggnadsinformationsstiftelsen. Det betyder att den inte avger några skadliga kemikalier till inomhusluften under sin livstid.

Hållbar och UV-beständig

Temafloor PAS Clear tål mekanisk och kemisk stress. Det är en idealisk lösning för exempelvis professionella kök, kylförråd och bryggerier. Det ger betonggolvet en hygienisk, fogfri, icke-gulnande och halkfri yta.

Swedish
har lagts till i sparat
has been removed from saved.
sv