Temafloor 150

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxifärg.

CE

Temafloor 150

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxifärg.

Slutför

  • Helblank

Beskrivning

En tvåkomponents lösningsmedelsfri epoxifärg.


Produktegenskaper

• En lösningsmedelsfri epoxifärg för golv inomhus och utomhus. • Rekommenderas för golv som utsätts för måttlig kemisk och mekanisk belastning i industri- och lageranläggningar, verkstäder, etc. • Tål +70 ºC torr värme och +60 ºC våt värme. • För nya och gamla betonggolv och för ytor som tidigare behandlats med epoxifärger. • Temafloor Flex härdare gör den målade ytan flexibel och därmed mer resistent mot sprickbildning i betong.


Rekommenderat användningsområde

• Lämplig för beläggning av asfaltgolv, garagegolv, trappor, balkonger, tvättanläggningar, källare, etc.


Täckförmåga

Sträckförmågan på betonggolv är i genomsnitt: grundning 4–6 m²/l och täckmålning 6–8 m²/l. Den faktiska sträckförmågan påverkas av underlagets porositet och jämnhet samt av appliceringsmetod.


Förtunning

Lösningsmedelsfri


Appliceringsförhållanden

Den relativa fuktigheten för betongen bör inte överstiga 97 %. Temperaturen på den omgivande luften, ytan och färgen bör inte understiga +15 ºC under applicering och torkning. Den relativa luftfuktigheten bör inte överstiga 80 %. Obs! Denna täckfärg har en naturlig tendens att krita, missfärga eller gulna ojämnt. Vi rekommenderar att man använder en polyuretanbaserad täckfärg när det ställs höga estetiska krav på kulörens utseende.


Förberedelse av ytan

Ny betong: Avlägsna cementhud med hjälp av slipning med elverktyg eller genom att fräta bort med saltsyra. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Efter slipning ska dammet noggrant avlägsnas med dammsugare. Frätning med saltsyra utförs med utspädd saltsyra (1 del koncentrerad saltsyra, 4 delar vatten). Skölj med rikligt med vatten. Torka golvet. Gammal betong: Avlägsna allt fett, olja, kemikalier och andra orenheter med alkaliskt rengöringsmedel. Slipa bort det gamla flagnande färgskiktet. Välj den metod som är mest lämplig för anläggningen ifråga. Rengör hål genom att ta bort allt löst, borttagbart material. Öppna sprickor med t.ex. slipverktyg. Ta bort löst material och damm. Om cementbaserat spackel används ska kompatibiliteten bekräftas av tillverkaren av spacklet.


Målning Rengöring av verktyg

Thinner 1029.


VOC

VOC 2004/42/EG (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 150: max. VOC < 500 g/l


God täckförmåga

Temafloor 150 är en epoxifärg med god täckförmåga. Produkten används för nya och gamla betong- och asfaltgolv som utsätts för mekaniska och kemiska påfrestningar.

Product usp1prof_img
Ice Hockey Arenas

Kulörutbudet är nästan obegränsat

Temafloor 150 är en brytbar färg och kan brytas i många olika kulörer. Färgen används t.ex. på betong i ishallar, garage, balkonger och på andra golv i industrianläggningar och lagerlokaler.

Product usp2prof_img
Street Art
Swedish
has been added to saved.
has been removed from saved.
sv